TALVESADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE TLV
Sadama aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Talvesadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Pärnu jõgi
Navigatsiooniperiood 1. mai - 1. november
Registreerimise aeg 05.03.2014
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°23'12.66''N ; 24°29'30.73''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
2,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Pärnu Haldusteenused
Eesnimi -
Registri kood 75038471
Telefon +372 4433877
E-post info@haldusteenused.ee
Koduleht www.haldusteenused.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Sarandi
Eesnimi Raul
Telefon +372 5283077
E-post raul.sarandi@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 62510:001:3920
Pindala (m²) 3365,6
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 88
Akti vastu võtmise kuupäev 17.10.2013
Akti andja Pärnu Linnavalitsus
Akti liik otsus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Pärnu Haldusteenused, 75038471, +372 4433877, info@haldusteenused.ee, www.haldusteenused.ee
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Pärnu Haldusteenused, 75038471, +372 4433877, info@haldusteenused.ee, www.haldusteenused.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Joogivesi
Elekter
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kohvikukai (plaanil 4) 2,0 1,8 Ujuvkai -
Ringi tänava kai (plaanil 2) 2,0 1,8 Ujuvkai 80,0
Sadama 4 kai (plaanil 5) 2,0 1,8 Ujuvkai -
Sadama tänava kai (plaanil 1) 2,0 1,8 Ujuvkai 140,0
Tallinna värava kai (plaanil 3) 2,0 1,8 Ujuvkai -
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee