LÄÄNE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE LAN
Sadama aadress Paatsalu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 88204
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 15. november
Registreerimise aeg 19.05.2014
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°31'37.97''N ; 23°40'35.88''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 10,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 6,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,2
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Feld
Eesnimi Rein
Registri kood 37005200326
Telefon +372 5028040
E-post rein@paatsalu.ee
Koduleht www.paatsalu.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Feld
Eesnimi Rein
Telefon +372 5028040
E-post rein@paatsalu.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 86301:002:0112
Pindala (m²) 3406,6
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 48
Akti vastu võtmise kuupäev 06.02.2020
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Rein Feld, 37005200326, +372 5028040, rein@paatsalu.ee, www.paatsalu.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus Sauna kasutamise võimalus
Muu teenus Puhkemajad 4-6 kohalised täpsem info www.rannamajad.ee
Joogivesi
Parkla Parkimisplats
Elekter sadama territooriumil elektri võimalus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai 1,1 0,9 Statsionaarne kai 17,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee