MIIDURANNA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE MDR
Sadama aadress Harju maakond, Viimsi vald, Miiduranna küla, Miiduranna tee 53
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 15.02.2002
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°29'57.81''N ; 24°48'57.82''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 196,0
Veesõiduki suurim laius (m) 32,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 12,3
Sissesõidutee väikseim laius (m) 110,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
13,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
12,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi aktsiaselts Miiduranna Sadam
Eesnimi -
Registri kood 10031970
Telefon +372 605 4314
E-post kapten@miidurannasadam.ee
Koduleht www.miidurannasadam.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Noor
Eesnimi Henn
Telefon +372 5247406
E-post kapten@miidurannasadam.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 89001:010:0501, 89001:010:6300, 89001:010:0488, 89001:010:3079, 89001:010:1379, 89001:010:0499
Pindala (m²) 60080,9
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 71
Akti vastu võtmise kuupäev 31.03.1998
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Üldotstarbeline, segalastilaev, Väikelaev, Vedellastilaev, Kuivlasti praam, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel aktsiaselts Miiduranna Sadam, 10031970, +372 605 4314, kapten@miidurannasadam.ee, www.miidurannasadam.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine aktsiaselts Miiduranna Sadam, 10031970, +372 605 4314, kapten@miidurannasadam.ee, www.miidurannasadam.ee
Veesõiduki lastimine ja lossimine aktsiaselts Miiduranna Sadam, 10031970, +372 605 4314, kapten@miidurannasadam.ee, www.miidurannasadam.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Joogivesi Kail nr.5
Elekter Kõikidel kaidel
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Muu seade Slipp ja elling kuni 60 tonni
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
kai nr1 4,6 4,4 Statsionaarne kai 135,0
Kai nr 10 Tankerkai 13,0 12,8 Statsionaarne kai 93,0
kai nr 2 3,4 3,2 Statsionaarne kai 90,0
kai nr 3 2,0 1,8 Statsionaarne kai 75,0
kai nr 4 (sisekai) 4,2 4,0 Statsionaarne kai 80,0
kai nr 4 (väliskai) 5,9 5,7 Statsionaarne kai 63,0
kai nr 5 3,6 3,4 Statsionaarne kai 134,0
kai nr 6 1,5 1,3 Statsionaarne kai 20,0
kai nr 7 2,0 1,8 Statsionaarne kai 55,0
kai nr 8 3,8 3,6 Statsionaarne kai 83,0
kai nr 9 4,6 4,4 Statsionaarne kai 88,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
237 Miiduranna sadama põhjabasseini muuli tulepaak
236 Miiduranna sadama vasaku külje poi
234 Miiduranna sihi ülemine tulepaak
235 Miiduranna sadamamuuli tulepaak
1031 Miiduranna sadama läänetooder
233 Miiduranna sihi alumine tulepaak
240 Miiduranna sadama vasaku külje poi

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee