KÄRDLA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KDL
Sadama aadress Sadama 28/30, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond 92411
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 30. september
Registreerimise aeg 16.04.2013
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°00'37.20''N ; 22°45'15.60''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 23,9
Veesõiduki suurim laius (m) 9,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 35,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
3,4
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
3,2
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Sihtasutus Hiiumaa Sadamad
Eesnimi -
Registri kood 90014553
Telefon +372 58278268 +372 56247818
E-post sven.kriggulson@hiiumaa.ee; Merike.reede@hiiumaa.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kriggulson
Eesnimi Sven
Telefon +372 56247818
E-post sven.kriggulson@hiiumaa.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 20501:001:0105, 20501:001:0106
Pindala (m²) 25910,9
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 67
Akti vastu võtmise kuupäev 20.02.2014
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Sihtasutus Hiiumaa Sadamad, 90014553, +372 58278268 +372 56247818, sven.kriggulson@hiiumaa.ee; Merike.reede@hiiumaa.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine Sihtasutus Hiiumaa Sadamad, 90014553, +372 58278268 +372 56247818, sven.kriggulson@hiiumaa.ee; Merike.reede@hiiumaa.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus
Toitlustamine Restoran
Muu teenus (AS Yacht Service Kärdla)
Jalgratta laenutus Elektrirataste rent
WC
Joogivesi
Muu teenus
Dušš Meritsi saabuvatele sadama külalistele pesemisvõimalused
Internet Wifi leviala Kärdla Sadamas
Slipp Väikelaevade veeskamise võimalus
Elekter Elekter kaikohtadel
Kütus Sadama tankla
Parkla Parkla avatud sadama külalistele
Muu teenus Olmeprügi, heitvete, ja pilsivete vastuvõtt
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Statsionaarne tõsteseade Kraana Kasutamine sadamakapteni loal
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai 1 parem 2,9 2,7 Ujuvkai 48,0
Kai 1 vasak 3,4 3,2 Ujuvkai 48,0
Kai 2 2,9 2,7 Ujuvkai 48,0
Kai 3 2,9 2,7 Ujuvkai 48,0
Kai 4 1,5 1,3 Ujuvkai 24,0
Kai 6 2,7 2,5 Ujuvkai 110,0
Lõunakai / teeninduskai 2,9 2,7 Statsionaarne kai 50,0
Põhjakai 3,4 3,2 Statsionaarne kai 38,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
2063 Kärdla sadama 3
643.2 Kärdla sihi ülemine tulepaak
2064 Kärdla sadama 4
2069 Kärdla sadama lõunatooder
643.1 Kärdla sihi alumine tulepaak
2066 Kärdla sadama 6
2062 Kärdla sadama 2
2067 Kärdla sadama läänetooder
644 Kärdla sadama idamuuli tulepaak
2068 Kärdla sadama põhjatooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee