WESTMERI JAHISADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE WJS
Sadama aadress Lääne maakond, 90502 Haapsalu linn, Westmeri 1
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 15. mai - 30. november
Registreerimise aeg 21.07.2011
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°57'32.60''N ; 23°31'31.50''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 20,0
Veesõiduki suurim laius (m) 3,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
-
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
-
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Osaühing Morobell
Eesnimi -
Registri kood 10217077
Telefon +372 472 5515
E-post info@morobell.ee; morobell@hot.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Baum
Eesnimi Aldona
Telefon +372 5029884
E-post info@morobell.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 18301:002:0045
Pindala (m²) 4365,2
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 370
Akti vastu võtmise kuupäev 09.08.2007
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Merematkelaev, Reisilaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Osaühing Morobell, 10217077, +372 472 5515, info@morobell.ee; morobell@hot.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine Osaühing Morobell, 10217077, +372 472 5515, info@morobell.ee; morobell@hot.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Kütus Tankimine, bensiin ja diisel
Dušš
WC
Joogivesi
Elekter
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
üldotstarbeline töö- või teeninduslaev kaater Buster XL ( 115 Hj, pikkus 5,5 m)
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
nr 1, seisukai, puit 1,2 - Ujuvkai 6,0
nr 2, seisukai (betoon) 1,4 - Statsionaarne kai 58,0
nr 3, seisukai (betoon) 1,6 - Statsionaarne kai 56,0
nr 4, seisukai (betoon) 1,1 - Statsionaarne kai 40,0
nr 5, seisukai 2,1 - Statsionaarne kai 60,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee