WESTMERI SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE WST
Sadama aadress Lääne maakond, 90502 Haapsalu linn, Kaluri tn 32
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 31. detsember
Registreerimise aeg 16.09.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°57'37.50''N ; 23°31'25.40''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 35,0
Veesõiduki suurim laius (m) 7,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
-
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
-
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Osaühing Morobell
Eesnimi -
Registri kood 10217077
Telefon +372 472 5515
E-post info@morobell.ee; morobell@hot.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Sadam
Eesnimi Jaanus
Telefon +372 5029884
E-post info@morobell.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 18302:002:0046
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 1189
Akti vastu võtmise kuupäev 09.08.2007
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Osaühing Morobell, 10217077, +372 472 5515, info@morobell.ee; morobell@hot.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine Osaühing Morobell, 10217077, +372 472 5515, info@morobell.ee; morobell@hot.ee
Veesõiduki lastimine ja lossimine Osaühing Morobell, 10217077, +372 472 5515, info@morobell.ee; morobell@hot.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus vastuvõtt ettetellimisel
Joogivesi Vesi ettetellimisel
Elekter 220/380V
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Muu seade kraana ettetellimisel
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
nr 1, laadimiskai 3,5 - Statsionaarne kai 84,0
nr 2, seisukai 2,5 - Statsionaarne kai 95,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee