VÄIKE-TURU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE VTR
Sadama aadress Tartu maakond 51013, Tartu linn, Väike-Turu 10
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Jah
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Emajõgi
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 23.02.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°22'39.99''N ; 26°44'11.88''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 10,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
-
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
-
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Veeteede Amet
Eesnimi -
Registri kood 70002414
Telefon +372 6205600
E-post eva@vta.ee
Koduleht www.vta.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Toomiste
Eesnimi Lauri
Telefon +3727302600
E-post lauri.toomiste@vta.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 79507:049:0008, 79507:049:0006
Pindala (m²) 4812,8
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 433
Akti vastu võtmise kuupäev 11.10.2012
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Veeteede Amet, 70002414, +372 6205600, eva@vta.ee, www.vta.ee
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Veeteede Amet, 70002414, +372 6205600, eva@vta.ee, www.vta.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
kai 2,0 2,0 Statsionaarne kai 102,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee