VÕISTE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE VOI
Sadama aadress Kaluri 1, Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond, 86501
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Liivi laht
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 30. november
Registreerimise aeg 16.09.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°12'54.00''N ; 24°28'06.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,9
Sissesõidutee väikseim laius (m) 8,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,2
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,02
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Võiste Sadamaühing
Eesnimi -
Registri kood 80002906
Telefon +372 552 7892
E-post argomengel@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Mengel
Eesnimi Argo
Telefon +372 5527892
E-post argomengel@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 84801:005:0271
Pindala (m²) 21233,1
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine Võiste Sadamaühing, 80002906, +372 552 7892, argomengel@gmail.com
Veesõiduki sildumise võimaldamine Võiste Sadamaühing, 80002906, +372 552 7892, argomengel@gmail.com
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Slipp Betoonslipp laiusega 8 m
Joogivesi Sadamas on veevarustus ja kanalisatsioon
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 (betoon) 1,1 0,92 Statsionaarne kai 82,5
Kai nr 2 (betoon) 1,1 0,92 Statsionaarne kai 35,1
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee