RANNAAUGU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE RAN
Sadama aadress Rannaaugu sadam, Tagaranna küla, Saaremaa vald, Saare maakond, 93612
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. märts - 30. november
Registreerimise aeg 04.09.2019
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°32'41.26''N ; 22°13'05.86''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 11,0
Veesõiduki suurim laius (m) 3,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,3
Sissesõidutee väikseim laius (m) 5,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Shinetes Osaühing
Eesnimi -
Registri kood 11255507
Telefon +372 53437739
E-post heiki.soodla@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 48301:001:0537
Pindala (m²) 7729,5
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Shinetes Osaühing, 11255507, +372 53437739, heiki.soodla@gmail.com
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Dušš
WC
Slipp
Parkla
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai I 1,5 1,3 Statsionaarne kai 7,0
Kai II 1,5 1,3 Statsionaarne kai 25,0
Kai III 1,5 1,3 Statsionaarne kai 13,0
Kai IV 1,5 1,3 Statsionaarne kai 22,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee