VIRTSU KALASADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE VIS
Sadama aadress Pärnu maakond, 90101 Lääneranna vald, Virtsu alevik, Vanalinna t, Virtsu kalasadam
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 1. november
Registreerimise aeg 10.01.2012
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°35'20.20''N ; 23°31'27.20''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,8
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
2,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Lääneranna Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 77000298
Telefon +372 4724630
E-post vallavalitsus@laaneranna.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 19502:003:0333, 43001:001:0010, 19502:003:0126, 43001:001:0002
Pindala (m²) 15083,4
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Lääneranna Vallavalitsus, 77000298, +372 4724630, vallavalitsus@laaneranna.ee
Veesõiduki lastimine ja lossimine Lääneranna Vallavalitsus, 77000298, +372 4724630, vallavalitsus@laaneranna.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus Olmejäätmed kogutakse sadamas kokku ning antakse üle veopiirkonna korraldatud jäätmeveo teostajale.
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Läänekai (Läänebassein) 1,2 1,0 Statsionaarne kai 56,0
Põhjakai (Läänebassein) 1,5 1,3 Statsionaarne kai 36,0
Ujuvkai(Põhjabassein) 1,8 2,0 Ujuvkai 40,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee