VIRTSU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE VIR
Sadama aadress Virtsu alevik, Lääneranna vald, 90101 Pärnu maakond
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 23.02.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°34'30.00''N ; 23°30'36.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 130,0
Veesõiduki suurim laius (m) 20,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 6,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 190,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
7,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
6,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 4530140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Häng
Eesnimi Valdur
Telefon +372 53 428 555
E-post valdur@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 19502:004:0032, 19502:004:0026
Pindala (m²) 81619,8
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 276
Akti vastu võtmise kuupäev 30.06.2011
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Reisiparvlaev, Üldotstarbeline, segalastilaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine TS Laevad OÜ, 12678055, +372 6318103; +372 6181310, info@tslaevad.ee
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel aktsiaselts Saarte Liinid, 10216057, +372 4530140, info@saarteliinid.ee, www.saarteliinid.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine aktsiaselts Saarte Liinid, 10216057, +372 4530140, info@saarteliinid.ee, www.saarteliinid.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Dušš Sadamahoones
WC WC
Toitlustamine Toitlustamine
Elekter Kaidel, ujuvkaidel
Parkla Parkla
Wi-Fi Wi-Fi
Joogivesi Kaidel ja ujuvkaidel
Slipp Slipp
Kohvik Kohvik
Internet Internet
Prügi vastuvõtt Laevaheitmete vastuvõtt
Jalgratta laenutus Jalgratta laenutus
Pesupesemise võimalus Pesupesemise võimalus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Tööpaat Whaly 500
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1, parvlaevakai 6,0 5,8 Statsionaarne kai 102,0
Kai nr 2, kaubalaevade teenindamiseks 6,0 5,8 Statsionaarne kai 48,0
Kai nr 3, seisukai 5,2 5,0 Statsionaarne kai 20,0
Kai nr 4, parvlaevakai 5,2 5,0 Statsionaarne kai 130,0
Kai nr 5, seisukai 4,5 4,3 Statsionaarne kai 30,0
Kai nr 6, parvlaevakai 5,2 5,0 Statsionaarne kai 72,0
Kai nr 7, jahtide kai 3,0 2,8 Statsionaarne kai 36,0
Kai nr 8, kaubakai 7,0 6,8 Statsionaarne kai 160,0
Kai nr 9, jahtide kai 2,0 1,8 Statsionaarne kai 18,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
2192 Virtsu sadama vasaku külje tooder
2194 Virtsu sadama vasaku külje tooder
771 Virtsu sihi alumine tulepaak
2191 Virtsu sadama parema külje tooder
775 Virtsu sadamakai tulepaak
2196 Virtsu sadama vasaku külje tooder
772 Virtsu sihi ülemine tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee