LUUNJA JÕESADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE LUN
Sadama aadress Jõesadama tn 10, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa, 62222
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Emajõgi
Navigatsiooniperiood 1. mai - 31. oktoober
Registreerimise aeg 03.10.2019
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°21'16.17''N ; 26°52'56.09''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 10,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 18,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,7
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,7
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Sihtasutus Luunja Jõesadam
Eesnimi -
Registri kood 90012550
Telefon +372 5166213
E-post sadam@luunja.ee
Koduleht www.luunja.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Mühlbach
Eesnimi Carmen
Telefon +372 5166213
E-post sadam@luunja.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 43202:004:0032
Pindala (m²) 19585,2
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Reisilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Sihtasutus Luunja Jõesadam, 90012550, +372 5166213, sadam@luunja.ee, www.luunja.ee
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Sihtasutus Luunja Jõesadam, 90012550, +372 5166213, sadam@luunja.ee, www.luunja.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Slipp
WC
Elekter
Joogivesi
Prügi vastuvõtt
Parkla
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
1 Paadisild 2,3 2,3 Ujuvkai 12,0
2 Paadisild 2,3 2,3 Ujuvkai 30,0
3 Paadisild 2,3 2,3 Ujuvkai 138,0
Päästekaatri ujuvkai 2,3 2,3 Ujuvkai 6,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee