TRIIGI

Põhiandmed
Sadamakood EE TGI
Sadama aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Triigi küla, Triigi sadam, 94243
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 06.07.2005
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°35'30.93''N ; 22°43'10.42''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 70,0
Veesõiduki suurim laius (m) 15,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 4,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 70,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
4,2
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
4,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 4530140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Häng
Eesnimi Valdur
Telefon +372 53 428 555
E-post valdur@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 40301:001:0941
Pindala (m²) 24989,5
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 3
Akti vastu võtmise kuupäev 04.01.2018
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Reisiparvlaev, Kalalaev, Väikelaev, Üldotstarbeline, segalastilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel aktsiaselts Saarte Liinid, 10216057, +372 4530140, info@saarteliinid.ee, www.saarteliinid.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine aktsiaselts Saarte Liinid, 10216057, +372 4530140, info@saarteliinid.ee, www.saarteliinid.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Joogivesi Joogivee varude täiendamise võimalus
WC WC kasutamise võimalus
Dušš Sadamahoones duši kasutamise võimalus
Elekter Elektrenergia varustamise võimalus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Tööpaat Whaly 500
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1, parvlaevakai (põhi) 4,6 4,4 Statsionaarne kai 70,0
Kai nr 2, parvlaevakai (lõuna) 4,3 4,1 Statsionaarne kai 70,0
Kai nr 3, kauba- ja kalalaevade kai 1,7 1,5 Statsionaarne kai 51,0
Kai nr 4, parvlaevakai 2,3 2,1 Statsionaarne kai 25,5
Kai nr 5, jahtide kai 3,2 3,0 Ujuvkai 36,0
Kai nr 6, jahtide kai 2,6 2,4 Ujuvkai 36,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
3152 Triigi sadama vasaku külje tooder
908 Triigi sadama vasaku külje poi
904 Triigi jahisadama tulepaak
907 Triigi sadama parema külje poi
906 Triigi sihi ülemine tulepaak
905 Triigi sihi alumine tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee