VASKNARVA

Põhiandmed
Sadamakood EE VNA
Sadama aadress Sõrenetsi 88, Vasknarva küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond, 41007
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Narva jõgi
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 30. november
Registreerimise aeg 20.02.2006
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°00'29.40''N ; 27°44'12.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 13,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,3
Sissesõidutee väikseim laius (m) 50,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
2,2
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
2,2
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Mittetulundusühing Vasknarva Rand
Eesnimi -
Registri kood 80227924
Telefon +372 5061841
E-post peipus1@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Ivanov
Eesnimi Vadim
Telefon +372 3392622
E-post peipus1@mail.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 12201:002:0171
Pindala (m²) 5566,7
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 899
Akti vastu võtmise kuupäev 24.12.2004
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine OSAÜHING PEIPUS, 10108785, +372 5061841, peipus1@gmail.com
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel OSAÜHING PEIPUS, 10108785, +372 5061841, peipus1@gmail.com
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Joogivesi
Internet
WC
Elekter
Dušš
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
nr 1 0,4 0,4 Statsionaarne kai 18,5
nr 2 1,1 1,1 Statsionaarne kai 13,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee