PUISE KALASADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PIS
Sadama aadress Lääne maakond, Puisekai maaüksus, Puise küla, Haapsalu linn , 90420
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 1. oktoober
Registreerimise aeg 29.11.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°45'54.49''N ; 23°27'16.26''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 8,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
2,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Haapsalu Linnavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75012802
Telefon +372 4725300
E-post hlv@haapsalulv.ee
Koduleht www.haapsalu.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Suitsberg
Eesnimi Taavi
Telefon +372 513 6263
E-post taavi@parila-klaas.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 67405:001:0278
Pindala (m²) 5083,6
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 323
Akti vastu võtmise kuupäev 17.07.2014
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine MTÜ Puise Kalasadama Selts, 80415494, +372 5136263, taavisuits@hot.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine MTÜ Puise Kalasadama Selts, 80415494, +372 5136263, taavisuits@hot.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Joogivesi
Slipp
Elekter
Parkla
Muu teenus olmejäätmete kogumine
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Statsionaarne tõsteseade Sammaskonsool kraana tõstejõud 2T poomi pikkus 3m Sadamakapteniga kokkuleppel
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
nr 1, seismiseks kalapaatidele ja väikelaevdele 2,4 2,2 Statsionaarne kai 40,0
nr 2, seismiseks väikelaevadele 2,0 1,8 Statsionaarne kai 22,5
nr 3, lossimiskai, kalapaatide lossimiseks 2,0 1,8 Statsionaarne kai 17,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee