SVIBY SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SVI
Sadama aadress Sviby küla, Vormsi vald 91313, Lääne maakond
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 23.02.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°58'12.21''N ; 23°18'45.11''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 50,0
Veesõiduki suurim laius (m) 15,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,2
Sissesõidutee väikseim laius (m) 80,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
3,8
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
3,6
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 4530140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Maide
Eesnimi Andrus
Telefon +372 5043888
E-post andrus@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 90701:003:0056
Pindala (m²) 9686,2
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 5
Akti vastu võtmise kuupäev 11.01.2018
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev, Reisilaev, Üldotstarbeline, segalastilaev, Reisiparvlaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine aktsiaselts Saarte Liinid, 10216057, +372 4530140, info@saarteliinid.ee, www.saarteliinid.ee
Veesõiduki lastimine ja lossimine aktsiaselts Saarte Liinid, 10216057, +372 4530140, info@saarteliinid.ee, www.saarteliinid.ee
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel aktsiaselts Saarte Liinid, 10216057, +372 4530140, info@saarteliinid.ee, www.saarteliinid.ee
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine AS Kihnu Veeteed, 10867071, +372 445 1370
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Prügi vastuvõtt laevaheitmete vastuvõtt
WC tualettruumid sadamahoones
Elekter laevade elektrienergiaga varustamine
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 5,0 4,8 Statsionaarne kai 50,0
Kai nr 2 3,0 2,8 Statsionaarne kai 50,0
Kai nr 3 1,8 1,6 Statsionaarne kai 20,0
Kai nr 4 2,8 2,6 Statsionaarne kai 30,0
Kai nr 5 (ujuvkai) 2,8 2,6 Ujuvkai 30,0
Kai nr 6 (ujuvkai) 2,6 2,4 Ujuvkai 30,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
2140 Sviby laevatee vasaku külje tooder
562 Sviby sihi ülemine tulepaak
577 Sviby laevatee vasaku külje poi
575 Sviby sadama parema külje poi
567 Sviby kai tulepaak
576 Sviby sadama vasaku külje poi
561 Sviby sihi alumine tulepaak
2139 Sviby laevatee vasaku külje tooder
574 Sviby laevatee parema külje poi
572 Sviby laevatee parema külje poi

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee