SUUR-HOLMI SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SHL
Sadama aadress Lääne maakond, 90502 Haapsalu linn, Westmeri 3 ja 6, Suur-Holmi sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 1. juuni - 31. august
Registreerimise aeg 20.11.2009
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°57'30.06''N ; 23°31'36.60''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 23,9
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 20,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
2,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
2,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi OÜ Modify
Eesnimi -
Registri kood 14147942
Telefon +372 6710090
E-post aivar.lohmist@ieg.ee; ieg@ieg.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kivi
Eesnimi Valdo
Telefon +372 5652887
E-post valdo.kivi@ieg.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 18301:002:0044, 18301:002:0530
Pindala (m²) 5358,5
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 71
Akti vastu võtmise kuupäev 02.02.2007
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine ANKRUPOI OÜ, 10920492, +372 4729880 +372 6710100, aivar@ieg.ee; valdo.kivi@ieg.ee; ieg@ieg.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Dušš
Elekter
Kütus Automaattankla
Jalgratta laenutus
Joogivesi
Toitlustamine
Muu teenus lahtisel laoplatsil.
Wi-Fi
WC Sadamas on kaldatualett ja inva wc
Muu teenus Tellimise ja kokkuleppel sadamakapteniga
Muu teenus Sadamas võetakse vastu olmeprügi
Muu teenus Sadamas võetakse vastu pilsi- ja fekaalvett
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Muu seade Laod -
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai A1, seisukai 1,0 0,8 Statsionaarne kai 30,0
Kai A2, seisukai 2,5 2,3 Statsionaarne kai 42,85
Kai B, seisukai 2,5 2,3 Statsionaarne kai 52,57
Kai C, seisukai 2,5 2,3 Statsionaarne kai 43,8
Kai D1, seisukai 1,0 0,8 Statsionaarne kai 30,0
Kai D2, seisukai 2,5 2,3 Statsionaarne kai 42,85
Kai E1, tehniline kai 1,5 1,3 Ujuvkai 24,0
Kai E2, tehniline kai 2,5 2,3 Ujuvkai 12,0
Kai F, seisukai 2,5 2,3 Ujuvkai 36,0
Kai G, seisukai 1,0 0,8 Ujuvkai 36,0
Kai H, seisukai 2,5 2,3 Ujuvkai 60,0
Kai I, ujuvkai 0,5 0,3 Ujuvkai 12,0
Kai J, ujuvkai 0,5 0,3 Ujuvkai 12,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee