SOELA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SOE
Sadama aadress Sadama, Soela küla, Saaremaa vald, Saare maakond, 94274
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 31. oktoober
Registreerimise aeg 03.02.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°37'02.19''N ; 22°35'35.66''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 15,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,9
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,7
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi MTÜ Soela Sadama Selts
Eesnimi -
Registri kood 80281540
Telefon +372 57 222 222
E-post info@soelasadam.ee
Koduleht www.soelasadam.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Metsamaa
Eesnimi Urmas
Telefon +372 53887707
E-post urmas.bio@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 40301:001:0744
Pindala (m²) 12215,7
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 124
Akti vastu võtmise kuupäev 28.04.2017
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel MTÜ Soela Sadama Selts, 80281540, +372 57 222 222, info@soelasadam.ee, www.soelasadam.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine MTÜ Soela Sadama Selts, 80281540, +372 57 222 222, info@soelasadam.ee, www.soelasadam.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Slipp Slipi kasutamine tasuta
Kütus Alexela tankla kail nr 1, bensiin 95 ja diislikütus. Tankimine kaardiga.
WC WC asub võrgukuuri hoones
Elekter Elekter 230 V kaidel vooluvõtupostidest
Kohvik Sadamakohvik töötab 15. juunist 15. augustini
Parkla Sadamaterritooriumil 2 parklat, põhjamuuli parkla videovalvega
Joogivesi Joogivesi sadama kohvikust, kaide veevõtupostides soolaka maitsega
Internet WiFi sadama kohvikus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai 1 2,0 1,8 Statsionaarne kai 62,3
Kai 2 2,0 1,8 Statsionaarne kai 15,1
Kai 3 2,0 1,8 Statsionaarne kai 15,6
Kai 4 2,0 1,8 Statsionaarne kai 9,6
Kai 5 2,0 1,8 Statsionaarne kai 24,2
Ujuvkai 2,0 1,8 Ujuvkai 36,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
3154 Soela sadama põhjatooder
909.1 Soela sadama põhjamuuli tulepaak
909.2 Soela sadama lõunamuuli tulepaak
3155 Soela sadama parema külje tooder
3156 Soela sadama vasaku külje tooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee