ASERI VÄIKESADAM (EHITAMISEL)

Põhiandmed
Sadamakood EE ASV
Sadama aadress Mere tn 17, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond, 43401
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. juuni - 1. september
Registreerimise aeg 17.04.2019
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°27'25.97''N ; 26°52'45.43''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 6,0
Veesõiduki suurim laius (m) 2,5
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,6
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
0,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi OÜ Aseri Sadam
Eesnimi -
Registri kood 12326310
Telefon +372 56216452
E-post gaido.kentem@gkehitus.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Raamat
Eesnimi Veigo
Telefon +372 56218594
E-post veigo.raamat@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 90301:001:0003
Pindala (m²) 5752,8
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine OÜ Aseri Sadam, 12326310, +372 56216452, gaido.kentem@gkehitus.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Slipp
Parkla
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Ujuvkai 1,0 0,8 Ujuvkai 4,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee