PÄRNU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PRN
Sadama aadress Kaubasadama tee 2, 800302 Pärnu
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 21.04.2004
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°23'00.00''N ; 24°28'48.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 140,0
Veesõiduki suurim laius (m) 25,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 6,9
Sissesõidutee väikseim laius (m) 45,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
7,2
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
-
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi AS Pärnu Sadam
Eesnimi -
Registri kood 11385865
Telefon +372 4471700
E-post sadam@parnusadam.eu
Koduleht www.parnusadam.eu
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Palmet
Eesnimi Viktor
Telefon +372 44 71700
E-post kapten@parnusadam.eu
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 62501:042:0022, 62501:042:0020, 62501:042:0018, 62501:042:0017, 62501:042:0016, 62501:042:0021, 62501:042:4080, 62501:042:0019
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 88 (VV), 68 (Linnavolikogu)
Akti vastu võtmise kuupäev 17.10.2013
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Vedurlev, Puistlastilaev, Reisiparvlaev, Väikelaev, Üldotstarbeline, segalastilaev, Reisilaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine AS Pärnu Sadam, 11385865, +372 4471700, sadam@parnusadam.eu, www.parnusadam.eu
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel AS Pärnu Sadam, 11385865, +372 4471700, sadam@parnusadam.eu, www.parnusadam.eu
Veesõidukite pukseerimine ja jäämurdmine akvatooriumil AS Pärnu Sadam, 11385865, +372 4471700, sadam@parnusadam.eu, www.parnusadam.eu
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Elekter
Joogivesi
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Muu seade Linttransportöör -
Muu seade Kahveltõstukid -
Muu seade Frontaallaadurid -
Muu seade mobiilkraanad -
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
vedurlaev NICO
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
nr 10, üldkaubad 6,0 - Statsionaarne kai 84,0
nr 11, abikai 4,0 - Statsionaarne kai 20,0
nr 12, Jannseni kai 6,0 - Statsionaarne kai 90,0
nr 13, Jannseni kai 6,0 - Statsionaarne kai 100,0
nr 14, Japsi kai 5,0 - Statsionaarne kai 45,0
nr 15, Japsi kai 1,5 - Statsionaarne kai 15,0
nr 16, Japsi kai 1,0 - Statsionaarne kai 35,0
nr 17, Japsi kai 5,0 - Statsionaarne kai 10,0
nr 18, Kesklinna kai - - Statsionaarne kai 120,0
nr 19,Kesklinna kai 5,0 - Statsionaarne kai 120,0
nr 1, ümarpuit 6,5 - Statsionaarne kai 210,0
nr 20, Kesklinna kai 5,5 - Statsionaarne kai 100,0
nr 22, väikelaevade tankimine 3,0 - Statsionaarne kai 70,0
nr 23 jahtklubi ujuvkaid 4 tk 1,5 - Ujuvkai 316,0
nr 24, Peetri kai (lootsikaatrid) 2,5 - Statsionaarne kai 20,0
nr 2, üldkaubad 6,5 - Statsionaarne kai 187,0
nr 3, puistekup 6,5 - Statsionaarne kai 78,0
nr 4, laevaremont 4,5 - Statsionaarne kai 35,0
nr 5, laevaremont 4,5 - Statsionaarne kai 30,0
nr 6, Slipitee 6,5 - Statsionaarne kai -
nr 7, Üldkaubad 6,5 - Statsionaarne kai 55,0
nr 8. kalalaevad 3,6 - Statsionaarne kai 40,0
nr 9, kalalaevad 3,6 - Statsionaarne kai 50,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
877.2 Pärnu muuliotsa vasaku külje poi
887.2 Turbakai vasaku külje poi
887.4 Jannseni kai vasaku külje poi
887.6 Düükri
887.1 Ujuvkai vasaku külje poi
887.3 Vana-Pärnu vasaku külje poi
877.1 Pärnu muuliotsa parema külje poi
877.3 Seedri parema külje poi
877.4 Seedri vasaku külje poi
887.5 Liivamadala

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee