SILLAMÄE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SLM
Sadama aadress Ida-Viru maakond, Kesk 2, 40231 Sillamäe
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 05.12.2005
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°25'34.00''N ; 27°44'22.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 275,0
Veesõiduki suurim laius (m) 56,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 15,2
Sissesõidutee väikseim laius (m) 300,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
16,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
-
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts SILLAMÄE SADAM
Eesnimi -
Registri kood 10318973
Telefon +372 3929150; +372 6405271
E-post silport@silport.ee
Koduleht www.silport.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Sirol
Eesnimi René
Telefon +372 50 43 892
E-post r.sirol@silport.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 73501:001:0226
Pindala (m²) 2479324,7
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 203
Akti vastu võtmise kuupäev 08.05.2014
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Üldotstarbeline, segalastilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts SILLAMÄE SADAM, 10318973, +372 3929150; +372 6405271, silport@silport.ee, www.silport.ee
Veesõidukite pukseerimine ja jäämurdmine akvatooriumil AS Alfons Hakans, 10035241, +372 6116190, office.tallinn@alfonshakans.com
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts SILLAMÄE SADAM, 10318973, +372 3929150; +372 6405271, silport@silport.ee, www.silport.ee
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts Alexela Sillamäe, 11353606, +372 3929331, info@alexelasillamae.ee; terminal@alexelasillamae.ee, Aktsiaselts SilSteve, 11130332, +372 3929200; +372 3929203, silsteve@silsteve.ee, EuroChem Terminal Sillamäe Aktsiaselts, 11014598, +372 3929238, info@tankchem.ee elena.vasilevskaya@eurochem.ee, AS DBT, 10237594, +372 6319389, dbt@dbtmuuga.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Kütus Tuuakse kohale autodega. Tellimus läbi sadamakapteni talituse.
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Statsionaarne tõsteseade Konteinerkraana K10330 STS Tõstevõime konksul - 55t; Tõstevõime konteiner- 40t; Noole siruulatus mere poole - 36m; Siruulatus maa poole - 25m; Tõstekõrgus 26+12m;
Statsionaarne tõsteseade Konteinerkraana K8881 STS Tõstevõime konksul - 45t; Tõstevõime konteiner - 35t; Noole siruulatus mere poole - 34m; Noole siruulatus maa poole - 25 m; Tõstekõrgus - 26+12 m.
Statsionaarne tõsteseade Multifunktsionaalne kraana K 6237 KONE Tõstevõime konksul - 40t; Tõstevõime konteiner - 30,5t; Noole siruulatus - 32,5m; Tõstekõrgus 32,5m.
Statsionaarne tõsteseade Multifunktsionaalne kraana K7915 KONE Tõstevõime konksul - 40t; Tõstevõime konteiner - 30,5t; Noole siruulatus - 32,5 m; Tõstekõrgus -32,5m.
Statsionaarne tõsteseade Kraana -
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
üldotstarbeline töö- või teeninduslaev ARNO
-
üldotstarbeline töö- või teeninduslaev ARNO II
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 12 12,0 - Statsionaarne kai 160,0
Kai nr 13 15,5 - Statsionaarne kai 287,5
Kai nr 14 15,5 - Statsionaarne kai 287,5
Kai nr 15 12,0 - Statsionaarne kai 100,0
Kai nr 1, vedellasti kai 16,0 - Statsionaarne kai 319,0
Kai nr 2, vedellasti kai 16,0 - Statsionaarne kai 319,0
Kai nr 4, vedellasti kai 12,0 - Statsionaarne kai 200,0
Kai nr 5, Ro-Ro ja konteinerikai 12,0 - Statsionaarne kai 191,0
Kai nr 6, sega- ja puistlastikai 10,0 - Statsionaarne kai 122,0
Kai nr 7, abikai 6,7 - Statsionaarne kai 30,0
Kai nr 9, vedelllastikai 13,0 - Statsionaarne kai 260,0
Kai number 10, üldotstarbeline kai 12,0 - Statsionaarne kai 175,0
Kai number 11, üldotstarbeline kai 12,0 - Statsionaarne kai 175,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
024 Sillamäe sadama teljepoi
019.1 Sillamäe sadama parema külje poi
019.2 Sillamäe sadama vasaku külje poi
019.3 Sillamäe sadama parema külje poi
021 Sillamäe sadama idamuuli tulepaak
019.4 Sillamäe sadama vasaku külje poi
020.1 Sillamäe sadama läänemuuli tulepaak
022 Sillamäe sadama läänepoi
020 Sillamäe sadama tankerikai tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee