SASSUKVERE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SAS
Sadama aadress Ranna küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond, 49405
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Peipsi järv
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 30. november
Registreerimise aeg 20.11.2009
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°42'53.50''N ; 27°07'34.71''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 13,5
Veesõiduki suurim laius (m) 3,6
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,3
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi MTÜ Sassukvere Sadam
Eesnimi -
Registri kood 80309906
Telefon +372 5163059
E-post info@sassukvere.ee
Koduleht sassukvere.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 57601:002:2230
Pindala (m²) 5266,7
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine MTÜ Sassukvere Sadam, 80309906, +372 5163059, info@sassukvere.ee, sassukvere.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Slipp
Muu teenus Korraldatud jäätmekäitlus navigatsiooniperioodil
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai 1 1,0 1,0 Statsionaarne kai 23,0
Kai 2 1,0 1,0 Statsionaarne kai 21,0
Ujuvkai 1,0 1,0 Ujuvkai 11,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee