RÄPINA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE RPI
Sadama aadress Põlva maakond, 64417 Räpina vald, Raigla küla, Räpina sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Lämmijärv
Navigatsiooniperiood 1. mai - 30. september
Registreerimise aeg 17.12.2009
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°07'31.04''N ; 27°31'46.74''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 23,9
Veesõiduki suurim laius (m) 7,5
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,2
Sissesõidutee väikseim laius (m) 12,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Räpina Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75025503
Telefon +372 799 9500
E-post vald@rapina.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kirn
Eesnimi Hilhard
Telefon +372 5251225
E-post hilhard.kirn@rapinasadam.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 70703:004:0092
Pindala (m²) 28751,5
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 157
Akti vastu võtmise kuupäev 06.04.2015
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine Sihtasutus Räpina Sadamad ja Puhkealad, 90012640, +372 5251225, info@rapinasadam.ee, www.rapinasadam.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine Sihtasutus Räpina Sadamad ja Puhkealad, 90012640, +372 5251225, info@rapinasadam.ee, www.rapinasadam.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Slipp
Wi-Fi
Kohvik
Parkla
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 0,9 0,9 Statsionaarne kai 120,0
Kai nr 2 0,9 0,9 Statsionaarne kai 120,0
Kai nr 3 1,2 1,2 Ujuvkai 33,0
Kai nr 4 1,2 1,2 Ujuvkai 21,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
4280.3 Räpina sadama 3
4280.6 Räpina sadama 6
4280.1 Räpina sadama 1
4280.4 Räpina sadama 4
4280.5 Räpina sadama 5
4280.2 Räpina sadama 2

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee