ROOMASSAARE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE RMS
Sadama aadress Roomassaare tee 12, Kuressaare linn, Saaremaa vald, 93815 Saare maakond
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Liivi laht
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 23.03.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°13'02.93''N ; 22°30'16.62''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 120,0
Veesõiduki suurim laius (m) 20,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 4,6
Sissesõidutee väikseim laius (m) 86,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
5,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
5,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 4530140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Niine
Eesnimi Kaarel
Telefon +372 45 55 774
E-post roomassaare@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 34901:016:0082
Pindala (m²) 76995,9
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 87
Akti vastu võtmise kuupäev 05.04.2019
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Puistlastilaev, Reisilaev, Muu laev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine aktsiaselts Saarte Liinid, 10216057, +372 4530140, info@saarteliinid.ee, www.saarteliinid.ee
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine aktsiaselts Saarte Liinid, 10216057, +372 4530140, info@saarteliinid.ee, www.saarteliinid.ee
Veesõiduki lastimine ja lossimine aktsiaselts Saarte Liinid, 10216057, +372 4530140, info@saarteliinid.ee, www.saarteliinid.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC
Slipp
Internet
Kütus
Pesupesemise võimalus
Kohvik
Toitlustamine
Dušš
Wi-Fi
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Muu seade Laod, kraana -
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Vedurlaev PANDA
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1, kaubakai 4,7 4,5 Statsionaarne kai 111,0
Kai nr 2, väikelaevadele 4,7 4,5 Statsionaarne kai 52,0
Kai nr 3, väikelaevadele 5,5 5,3 Statsionaarne kai 23,0
Kai nr 4, kaubakai 5,0 4,8 Statsionaarne kai 227,0
Kai nr 5, jahtidele 2,7 2,5 Statsionaarne kai 33,0
Kai nr 6, väikelaevadele 3,0 2,8 Statsionaarne kai 51,0
Kai nr 7, teeninduskai 3,0 2,8 Statsionaarne kai 26,0
Kai nr 8 ujuvkai 2,7 2,5 Ujuvkai 84,0
Kai nr 9 ujuvkai 2,0 1,8 Statsionaarne kai 35,0
Kai number 10, väikelaevadele 2,0 1,8 Statsionaarne kai 80,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
3245 Roomassaare jahisadama parema külje tooder
3196 Roomassaare kanali vasaku külje tooder
3199 Roomassaare kanali parema külje tooder
3200 Roomassaare kanali parema külje tooder
3203 Roomassaare sadama parema külje tooder
964 Roomassaare sadama sihi ülemine tulepaak
3202 Roomassaare kanali parema külje tooder
3201 Roomassaare kanali parema külje tooder
3197 Roomassaare kanali vasaku külje tooder
965 Roomassaare sadamakai tulepaak
3198 Roomassaare kanali vasaku külje tooder
3243 Roomassaare jahisadama parema külje tooder
966 Roomassaare jahisadama läänemuuli tulepaak
963 Roomassaare sadama sihi alumine tulepaak
967 Roomassaare jahisadama idamuuli tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee