PIIRIVALVESADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PVS
Sadama aadress Harju maakond, Süsta 15, 11712 TALLINN
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Jah
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 13.09.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°27'18.00''N ; 24°39'36.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 120,0
Veesõiduki suurim laius (m) 20,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 4,8
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
-
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
-
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Politsei- ja Piirivalveamet
Eesnimi -
Registri kood 70008747
Telefon +372 6123000
E-post ppa@politsei.ee
Koduleht www.politsei.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Karming
Eesnimi Urmas
Telefon +372 6191190
E-post urmas.karming@politsei.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 78408:808:2240
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 325
Akti vastu võtmise kuupäev 06.06.2005
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Muu laev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Politsei- ja Piirivalveamet, 70008747, +372 6123000, ppa@politsei.ee, www.politsei.ee
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Politsei- ja Piirivalveamet, 70008747, +372 6123000, ppa@politsei.ee, www.politsei.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Muu seade Reostustõrje grupil on autokraana ja mootorpaadid reostustõrje organiseerimiseks -
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 5,0 - Statsionaarne kai 55,0
Kai nr 10 5,5 - Statsionaarne kai 65,0
Kai nr 11 4,7 - Statsionaarne kai 55,0
Kai nr 2 5,5 - Statsionaarne kai 55,0
Kai nr 3 5,5 - Statsionaarne kai 55,0
Kai nr 4 5,0 - Statsionaarne kai 55,0
Kai nr 5 5,4 - Statsionaarne kai 55,0
Kai nr 6 5,2 - Statsionaarne kai 55,0
Kai nr 7 5,2 - Statsionaarne kai 55,0
Kai nr 8 5,2 - Statsionaarne kai 55,0
Kai nr 9 5,5 - Statsionaarne kai 65,0
ujuvkai 5,1 - Ujuvkai 12,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
338 Piirivalvesadama lainemurdja SE otsa tulepaak
337 Piirivalvesadama lainemurdja NW otsa tulepaak
339 Piirivalvesadama lõunamuuli NW otsa tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee