ROHUNEEME SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE RON
Sadama aadress Harju maakond, 74012 Viimsi vald, Rohuneeme küla, Sadama 9, Rohuneeme Väikesadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 22.06.2004
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°33'30.60''N ; 24°47'35.40''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 30,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
3,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
2,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Eesti Loots
Eesnimi -
Registri kood 10717897
Telefon +372 6053800
E-post loots@loots.ee
Koduleht www.loots.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Pildre
Eesnimi Aare
Telefon +372 6053808
E-post aare.pildre@loots.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 89001:003:1166, 89001:003:1710
Pindala (m²) 7049,5
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 378
Akti vastu võtmise kuupäev 17.06.2003
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Muu laev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts Eesti Loots, 10717897, +372 6053800, loots@loots.ee, www.loots.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Eesti Loots, 10717897, +372 6053800, loots@loots.ee, www.loots.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Slipp
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 0, Lainekaitse 0,9 0,7 Statsionaarne kai 24,0
Kai nr 1, seisukai 2,6 2,4 Statsionaarne kai 29,0
Kai nr 2, seisukai 3,1 2,9 Statsionaarne kai 45,0
Kai nr 3, seisukai 2,6 2,4 Statsionaarne kai 38,0
Kai nr 4, seisukai 2,6 2,4 Statsionaarne kai 42,0
Kai nr 5, seisukai 2,3 2,1 Statsionaarne kai 65,0
Kai nr 6, seisukai 2,6 2,4 Statsionaarne kai 56,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
1086 Rohuneeme sihi parema külje tooder
1103 Rohuneeme sadama Merekanali parema külje tooder
1101 Rohuneeme sadama Merekanali parema külje tooder
1105 Rohuneeme sadama Merekanali parema külje tooder
229 Rohuneeme sihi ülemine tulepaak
1087 Rohuneeme sihi vasaku külje tooder
1085 Rohuneeme sihi vasaku külje tooder
1088 Rohuneeme sihi parema külje tooder
216 Rohuneeme sadama merekanali teljepoi
1106 Rohuneeme sadama Merekanali vasaku külje tooder
215.1 Rohuneeme merekanali sihi alumine tulepaak
1104 Rohuneeme sadama Merekanali vasaku külje tooder
228 Rohuneeme sihi alumine tulepaak
215.2 Rohuneeme merekanali sihi ülemine tulepaak
1102 Rohuneeme sadama Merekanali vasaku külje tooder
227 Rohuneeme sadamakai tulepaak
1108 Rohuneeme sadama Merekanali vasaku külje tooder
1107 Rohuneeme sadama Merekanali parema külje tooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee