ROHUKÜLA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE RHK
Sadama aadress Rohuküla, Haapsalu linn, 90441 Lääne maakond
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 23.02.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°54'21.87''N ; 23°25'26.26''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 120,0
Veesõiduki suurim laius (m) 20,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 4,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 70,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
5,2
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
5,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 4530140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Saar
Eesnimi Peeter
Telefon +372 5097 267
E-post peeter.saar@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 67401:001:0738, 67401:001:0739
Pindala (m²) 74523,4
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 87
Akti vastu võtmise kuupäev 05.04.2019
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Puistlastilaev, Üldotstarbeline, segalastilaev, Kalalaev, Reisiparvlaev, Muu laev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine aktsiaselts Saarte Liinid, 10216057, +372 4530140, info@saarteliinid.ee, www.saarteliinid.ee
Veesõiduki lastimine ja lossimine aktsiaselts Saarte Liinid, 10216057, +372 4530140, info@saarteliinid.ee, www.saarteliinid.ee
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel aktsiaselts Saarte Liinid, 10216057, +372 4530140, info@saarteliinid.ee, www.saarteliinid.ee
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine TS Laevad OÜ, 12678055, +372 6318103; +372 6181310, info@tslaevad.ee, Aktsiaselts Kihnu Veeteed, 10867071, +372 4451370, veeteed@veeteed.com
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Prügi vastuvõtt laevaheitmete vastuvõtt
Joogivesi joogiveega varustamine
Toitlustamine kohvik
Pisiremont pisiremont
Elekter Elektrienergiaga varustamine
Parkla parkla (tasuline ja tasuta ala, videovalve)
Dušš duši kasutamise võimalus
Wi-Fi wi-fi
Muu teenus tollivormistus (va väikelaevad), väljakutsel
Muu teenus piirivormistus (va väikelaevad), väljakutsel
WC WC
Muu teenus saun
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Muu seade Laod -
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Tööpaat Anytec 622 SP
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 5,5 5,3 Statsionaarne kai 108,0
Kai nr 2 (rambiga) 5,5 5,3 Statsionaarne kai 101,0
Kai nr 3 (rambiga) 4,6 4,4 Statsionaarne kai 68,0
Kai nr 4 4,8 4,6 Statsionaarne kai 162,0
Kai nr 5 (väikelaevad) 3,8 3,6 Statsionaarne kai 175,0
Kai nr 6 (rambiga) 5,2 5,0 Statsionaarne kai 100,0
Kai nr 7 (rambiga) 4,6 4,4 Statsionaarne kai 113,0
Kai nr 8 4,0 3,8 Statsionaarne kai 195,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
533 Rohuküla sadama põhjamuuli tulepaak
535 Rohuküla vasaku külje poi
534 Rohuküla sadama lõunamuuli tulepaak
536 Rohuküla parema külje poi
530 Rohuküla sadamakai tulepaak
538 Rohuküla parema külje poi
540 Rohuküla parema külje poi

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee