PATAREISADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PAR
Sadama aadress Harju maakond, Tallinna linn, Kesklinna linnaosa, Mere pst 20 E
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 06.09.2006
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°26'53.37''N ; 24°45'08.70''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 105,0
Veesõiduki suurim laius (m) 20,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 4,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 70,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
6,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
5,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Eesnimi -
Registri kood 75014913
Telefon +372 6457191
E-post kommunaal@tallinnlv.ee
Koduleht www.tallinn.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Õige
Eesnimi Rommi
Telefon +372 56624415
E-post rommioige@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 78401:101:3762, 78401:101:3761, 78401:101:3759
Pindala (m²) 9130,8
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 804
Akti vastu võtmise kuupäev 10.12.2002
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Reisilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Lindaliini aktsiaselts, 10308963, +372 5099414, enn@lindaline.ee
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Lindaliini aktsiaselts, 10308963, +372 5099414, enn@lindaline.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Kütus Ainult ettetellimisel
Parkla
Internet
WC
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 4,8 4,6 Statsionaarne kai 137,5
Kai nr 2a 5,1 4,9 Statsionaarne kai 16,5
Kai nr 2b 4,0 3,8 Statsionaarne kai 18,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
264 Patareisadama parema külje poi
1038 Patareisadama idatooder
263 Patareisadama vasaku külje poi
1037 Patareisadama idatooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee