PALDISKI PÕHJASADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PLN
Sadama aadress Harju maakond, Peetri 11, 76805 Paldiski
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 19.12.2003
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°20'59.40''N ; 24°02'51.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 250,0
Veesõiduki suurim laius (m) 36,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 12,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
-
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
-
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi PALDISKI SADAMATE AS
Eesnimi -
Registri kood 10425338
Telefon +372 6511010; +372 6391367
E-post info@portofpaldiski.ee; nelja@portofpaldiski.ee
Koduleht www.portofpaldiski.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Raamat
Eesnimi Heiko
Telefon +372 58873182
E-post heiko@portofpaldiski.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 58001:002:0108, 58001:002:0317, 58001:002:0089, 58001:002:0110, 58001:002:0060, 58001:002:0322, 58001:002:0080, 58001:002:0314, , 58001:002:0070, 58001:002:0091, 58001:002:0092, 58001:002:0050
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 379
Akti vastu võtmise kuupäev 22.08.2013
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Konteinerlaev, Eriotstarbeline avamerelaev, Erilastilaev, Muu laev, Vedurlev, Puistlastilaev, Üldotstarbeline, segalastilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine PALDISKI SADAMATE AS, 10425338, +372 6511010; +372 6391367, info@portofpaldiski.ee; nelja@portofpaldiski.ee, www.portofpaldiski.ee
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel PALDISKI SADAMATE AS, 10425338, +372 6511010; +372 6391367, info@portofpaldiski.ee; nelja@portofpaldiski.ee, www.portofpaldiski.ee
Veesõiduki lastimine ja lossimine osaühing PALSTEVE, 10477996, +372 6511001; +372 6511021, info@palsteve.ee, www.portofpaldiski.eu
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Joogivesi Paldiski linna joogiveevõrgust kaidel oleva veetrassi kaudu
Elekter Kai elektrivõrgust
Kütus Varustamine punkrilaevalt ja paakautolt
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Statsionaarne tõsteseade Orel 6 kai 16/45 t
Statsionaarne tõsteseade Kondor 6 kai 16/40 t
Statsionaarne tõsteseade Sokol 6 kai 16/32 t
Muu seade Adler liikuv tõsteseade 16/80 t
Statsionaarne tõsteseade Albatross kai 2 10/20 t
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1a, laevade seisukai 5,15 - Statsionaarne kai 79,0
Kai nr 1, ro-ro kai, 9,5 - Statsionaarne kai 246,0
Kai nr 2, laadimiseks ja lossimiseks 5,15 - Statsionaarne kai 140,0
Kai nr 3, laevade seisukai 5,1 - Statsionaarne kai 35,0
Kai nr 4, laadimiseks ja lossimiseks 3,95 - Statsionaarne kai 136,0
Kai nr 5, laadimiseks ja lossimiseks 3,95 - Statsionaarne kai 38,0
Kai nr 6B, RO-RO laadimiseks ja lossimiseks, 3 paali 8,8 - Statsionaarne kai 155,0
Kai nr 6, laadimiseks ja lossimiseks, Ro-Ro 11,7 - Statsionaarne kai 310,0
Kai nr 7, laevade laadimiseks ja lossimiseks, Ro-Ro 12,4 - Statsionaarne kai 170,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
385 Paldiski Põhjasadama läänemuuli tulepaak
386 Paldiski Põhjasadama kai nr.1 tulepaak
384 Paldiski Põhjasadama lainemurdja tulepaak
383.1 Paldiski Põhjasadama põhjapoi
383 Paldiski Põhjasadama põhjapoi

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee