ORJAKU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE ORJ
Sadama aadress Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Orjaku küla, 92114
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 20. aprill - 10. detsember
Registreerimise aeg 20.11.2009
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°47'18.60''N ; 22°46'15.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 32,0
Veesõiduki suurim laius (m) 12,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
-
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
-
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Käina Osavalla Valitsus
Eesnimi -
Registri kood 77000559
Telefon + 372 462 2888
E-post kaina@hiiumaa.ee
Koduleht www.vald.hiiumaa.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kääramees
Eesnimi Aivar
Telefon +372 529 9414
E-post orjaku.sadam@mail.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 36802:003:0159
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 305-k
Akti vastu võtmise kuupäev 20.05.2003
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Muu laev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Käina Osavalla Valitsus, 77000559, + 372 462 2888, kaina@hiiumaa.ee, www.vald.hiiumaa.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Dušš 2 pesemisvõimalust
Slipp 4 meetrit lai.
WC
Kohvik
Wi-Fi
Toitlustamine
Jalgratta laenutus 4 jalgratast
Internet Wifi
Elekter Sadama kõik kaid
Muu teenus Tellimisel prügi vastuvõtt laevadelt
Parkla
Elekter Laevade elektrienergiaga varustamine
Joogivesi Laevade joogiveega varustamine
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Muu seade Mõrra lossimis seade Sadamaga kokkuleppel
Muu seade Autokraana Tellimisel
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 2,0 1,8 Statsionaarne kai 28,0
Kai nr 2 2,5 2,3 Statsionaarne kai 45,0
Kai nr 3 2,5 2,3 Statsionaarne kai 45,0
Kai nr 6 2,0 1,8 Statsionaarne kai 16,0
Kai nr 7 2,0 1,8 Statsionaarne kai 24,0
Kai nr 8 2,0 1,8 Statsionaarne kai 15,0
Kai nr 9, ajutiseks seismiseks slipi tee - - Statsionaarne kai 17,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
711 Orjaku sihi alumine tulepaak
712 Orjaku sihi ülemine tulepaak
716 Orjaku sadamakai tulepaak
2204 Orjaku sadama parema külje tooder
714 Orjaku sadama sihi alumine tulepaak
713 Orjaku sadama läänemuuli tulepaak
2206 Orjaku sadama parema külje tooder
2202 Orjaku sadama vasaku külje tooder
2200.1 Orjaku sadama vasaku külje tooder
2203 Orjaku sadama vasaku külje tooder
2201.1 Orjaku sadama parema külje tooder
2205 Orjaku sadama vasaku külje tooder
715 Orjaku sadama sihi ülemine tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee