ORJAKU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE ORJ
Sadama aadress Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Orjaku küla, 92114
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 30. september
Registreerimise aeg 20.11.2009
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°47'18.60''N ; 22°46'15.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 23,9
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 70,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
2,9
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
2,7
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Sihtasutus Hiiumaa Sadamad
Eesnimi -
Registri kood 90014553
Telefon +372 58278268 +372 56247818
E-post sven.kriggulson@hiiumaa.ee; Merike.reede@hiiumaa.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Saar
Eesnimi Margus
Telefon 53455059
E-post sadamad@hiiumaa.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 20501:001:0075
Pindala (m²) 36896,9
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 305-k
Akti vastu võtmise kuupäev 20.05.2003
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Muu laev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Käina Osavalla Valitsus, 77000559, + 372 462 2888, kaina@hiiumaa.ee, www.vald.hiiumaa.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine Käina Osavalla Valitsus, 77000559, + 372 462 2888, kaina@hiiumaa.ee, www.vald.hiiumaa.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus
Muu teenus Orjaku sadama külalistoad
Muu teenus
Dušš 2 pesemisvõimalust
Slipp 4 meetrit lai.
WC Inva WC asub külamajas
Kohvik
Wi-Fi
Toitlustamine
Jalgratta laenutus 4 jalgratast
Internet Külamajas
Elekter Sadama kõik kaid
Muu teenus Tellimisel prügi vastuvõtt laevadelt
Parkla
Joogivesi Laevade joogiveega varustamine
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Muu seade Autokraana Tellimisel
Muu seade Mõrra lossimis seade Sadamaga kokkuleppel
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 2,0 1,8 Statsionaarne kai 28,0
Kai nr 2 2,5 2,3 Statsionaarne kai 45,0
Kai nr 3 2,5 2,3 Statsionaarne kai 45,0
Kai nr 4 1,9 1,7 Ujuvkai 36,0
Kai nr 5 1,9 1,7 Ujuvkai 24,0
Kai nr 6 2,0 1,8 Statsionaarne kai 16,0
Kai nr 7 2,0 1,8 Statsionaarne kai 24,0
Kai nr 8 2,0 1,8 Statsionaarne kai 15,0
Kai nr 9, ajutiseks seismiseks slipi kasutajatele - - Statsionaarne kai 17,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
2200.1 Orjaku sadama vasaku külje tooder
716 Orjaku sadamakai tulepaak
2204 Orjaku sadama parema külje tooder
2202 Orjaku sadama vasaku külje tooder
2205 Orjaku sadama vasaku külje tooder
714 Orjaku sadama sihi alumine tulepaak
712 Orjaku sihi ülemine tulepaak
2206 Orjaku sadama parema külje tooder
713 Orjaku sadama läänemuuli tulepaak
715 Orjaku sadama sihi ülemine tulepaak
2201.1 Orjaku sadama parema külje tooder
711 Orjaku sihi alumine tulepaak
2203 Orjaku sadama vasaku külje tooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee