NASVA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE NAS
Sadama aadress Nasva alevik, Saaremaa vald, Saare maakond 93872
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Liivi laht
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 27.05.2005
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°12'48.11''N ; 22°23'45.65''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 130,0
Veesõiduki suurim laius (m) 25,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,8
Sissesõidutee väikseim laius (m) 35,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
4,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
3,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Baltic Workboats AS
Eesnimi -
Registri kood 10657801
Telefon +372 5096667
E-post info@bwb.ee
Koduleht www.balticworkboats.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Elm
Eesnimi Gregor
Telefon +372 53432489
E-post gregor@lahesuu.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 71401:001:0433, 43301:001:0167, 43301:001:0169, 43301:001:0168
Pindala (m²) 70730,9
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 292
Akti vastu võtmise kuupäev 16.11.2018
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev, Muu laev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Baltic Workboats AS, 10657801, +372 5096667, info@bwb.ee, www.balticworkboats.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine Baltic Workboats AS, 10657801, +372 5096667, info@bwb.ee, www.balticworkboats.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Muu seade Laevade tõsteseade ASCOm 700 tonni -
Statsionaarne transpordiseade Boatmover 450 ton Kokkuleppel sadamaga
Muu seade Laevade tõsteseade 150 tonni -
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
üldotstarbeline töö- või teeninduslaev Nordline 510
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 4,2 4,0 Statsionaarne kai 48,0
Kai nr 2 4,0 3,8 Statsionaarne kai 75,0
Kai nr 3 3,2 3,0 Statsionaarne kai 130,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
3232 Nasva sadama 5
3234 Nasva sadama 9
3236 Nasva sadama 7
3237 Nasva sadama 12
3230 Nasva sadama 3
3227 Nasva sadama 2
3238 Nasva sadama 11
3233 Nasva sadama 10
3228 Nasva sadama 1
3229 Nasva sadama 4
3239 Nasva sadama 13
953 Nasva sadamakai päevamärk
3231 Nasva sadama 6
3235 Nasva sadama 8

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee