MUSTVEE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE MTV
Sadama aadress Pihkva tn 2U, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond, 49604
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Peipsi järv
Navigatsiooniperiood 1. mai - 30. september
Registreerimise aeg 20.01.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°50'49.99''N ; 26°56'59.87''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 23,9
Veesõiduki suurim laius (m) 10,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,1
Sissesõidutee väikseim laius (m) 20,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,2
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,2
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Mustvee Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 77000364
Telefon + 372 772 6161
E-post info@mustveelv.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Uleksin
Eesnimi Sergei
Telefon +372 5055061
E-post mustteenus@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 48501:004:0045, 48501:004:0029, 48501:004:0032, 48501:006:0053
Pindala (m²) 8416,7
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 80
Akti vastu võtmise kuupäev 12.02.2004
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Mustvee Linnavara Osaühing, 11538429, +372 7726330, mustteenus@gmail.com
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus Olmejäätmete äraandmise võimalus
Joogivesi
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
nr 1 1,2 1,2 Statsionaarne kai 114,0
nr 2 1,2 1,2 Ujuvkai 160,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
4216 Mustvee sadama 6
P07.1 Mustvee sihi alumine päevamärk
4219 Mustvee sadama 5
4217 Mustvee sadama 1
4218 Mustvee sadama 3
P08.1 Mustvee sihi ülemine päevamärk
4215 Mustvee sadama 4
4214 Mustvee sadama 2
4214.1 Mustvee sadama teljetooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee