LOHUSUU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE LSU
Sadama aadress Ida-Viru maakond, 42001 Lohusuu vald, Lohusuu alevik, Järve tee 41
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Peipsi järv
Navigatsiooniperiood 15. aprill - 15. detsember
Registreerimise aeg 03.03.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°56'38.00''N ; 27°03'15.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 18,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,9
Sissesõidutee väikseim laius (m) 15,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
0,9
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
0,9
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Peipsi Trade LTD OÜ
Eesnimi -
Registri kood 12140284
Telefon +372 5151976
E-post indekovara@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 42001:001:0464
Pindala (m²) 51825,4
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine Peipsi Trade LTD OÜ, 12140284, +372 5151976, indekovara@gmail.com
Veesõiduki sildumise võimaldamine Peipsi Trade LTD OÜ, 12140284, +372 5151976, indekovara@gmail.com
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Telefon võimalik on pidada laevadega sidet telefoni teel
Elekter
Joogivesi jää ja värske vesi
Muu teenus väikesadamas võetakse spetsiaalsetesse mahutitesse laevade pilsivesi ja olmeprügi
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Statsionaarne tõsteseade Tõstuk -
Statsionaarne tõsteseade Kraana -
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Uus kai 2,0 2,0 Statsionaarne kai 60,0
Vana kai 2,0 2,0 Statsionaarne kai 50,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee