LEPPNEEME SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE LEP
Sadama aadress Harju maakond, 74009 Viimsi vald, Leppneeme küla, Leppneeme sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 05.10.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°33'03.16''N ; 24°52'01.71''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 25,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 30,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
3,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
3,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Viimsi Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75021250
Telefon +372 602 8800
E-post info@viimsivv.ee
Koduleht www.viimsivald.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Palmet
Eesnimi Viktor
Telefon +372 512 8188
E-post kapten@miidurannasadam.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 89001:003:1207
Pindala (m²) 6205,9
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 172
Akti vastu võtmise kuupäev 02.06.1999
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Reisilaev, Kalalaev, Reisiparvlaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine Aktsiaselts Kihnu Veeteed, 10867071, +372 4451370, veeteed@veeteed.com
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Viimsi Vallavalitsus, 75021250, +372 602 8800, info@viimsivv.ee, www.viimsivald.ee
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts Kihnu Veeteed, 10867071, +372 4451370, veeteed@veeteed.com
Veesõiduki sildumise võimaldamine Osaühing Viimsi Haldus, 10618178, +372 6028873; +372 6028836, haldus@viimsihaldus.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Elekter
Elekter
Parkla
Wi-Fi
Slipp
Prügi vastuvõtt
Muu teenus Olmeprahi vastuvõtt; Pilsivee ja heitvee vastuvõtt tellimisel
WC kaldatualett
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 3,5 3,3 Statsionaarne kai 49,0
Kai nr 2 3,5 3,3 Statsionaarne kai 49,0
Kai nr 3 3,5 3,3 Statsionaarne kai 56,0
Kai nr 4 3,5 3,3 Statsionaarne kai 66,0
Kai nr 5 3,5 3,3 Statsionaarne kai 33,0
Kai nr 6 3,5 3,3 Ujuvkai 24,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
127 Leppneeme sihi alumine tulepaak
128.1 Leppneeme sadama põhjamuuli tulepaak
1136 Leppneeme sadama vasaku külje tooder
1134 Leppneeme sadama vasaku külje tooder
128 Leppneeme sadamakai tulepaak
1132 Leppneeme sadama vasaku külje tooder
127.1 Leppneeme sihi ülemine tulepaak
1133 Leppneeme sadama parema külje tooder
129 Leppneeme sadama vasaku külje poi

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee