LAAKSAARE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE LKS
Sadama aadress Parapalu küla, Räpina vald, 62508 Põlva maakond
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Peipsi järv
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 13.09.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°20'19.29''N ; 27°25'05.03''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 40,0
Veesõiduki suurim laius (m) 10,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,2
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
-
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
-
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 4530140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Jürivete
Eesnimi Jaanus
Telefon +372 53328095
E-post kihnu@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 45401:001:0086
Pindala (m²) 15346,1
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 306
Akti vastu võtmise kuupäev 05.08.2010
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Reisiparvlaev, Üldotstarbeline, segalastilaev, Väikelaev, Muu laev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine aktsiaselts Saarte Liinid, 10216057, +372 4530140, info@saarteliinid.ee, www.saarteliinid.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Elekter
Muu teenus pilsi- ja fekaalvete vastuvõtt
Muu teenus
Elekter
Joogivesi
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Muu seade mobiilsed tõsteseaded ja muu tehnika ettetellimisel
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Tööpaat Whaly 500
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 1,0 1,0 Statsionaarne kai 38,0
Kai nr 2 1,5 1,5 Statsionaarne kai 50,0
Ujuvkai nr 1 1,0 1,0 Ujuvkai 36,0
Ujuvkai nr 2 0,8 0,8 Ujuvkai 60,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
4295.2 Laaksaare sadama laevatee vasaku külje tooder
4295.4 Laaksaare sadama laevatee vasaku külje tooder
4296.4 Laaksaare sadama laevatee parema külje tooder
4295 Laaksaare sadama laevatee vasaku külje tooder
P27.2 Laaksaare sihi ülemine tulepaak
4296 Laaksaare sadama laevatee parema külje tooder
4296.2 Laaksaare sadama laevatee parema külje tooder
P27.1 Laaksaare sihi alumine tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee