KÄRSA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KSA
Sadama aadress Suure-Rootsi küla, Saaremaa vald, Saare maakond 94129
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Liivi laht
Navigatsiooniperiood 1. mai - 31. oktoober
Registreerimise aeg 07.04.2008
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°14'24.00''N ; 22°44'18.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 8,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
-
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
-
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Osaühing Vettel
Eesnimi -
Registri kood 10377013
Telefon +372 4521470
E-post vettel@vettel.ee
Koduleht www.vettel.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Raudsepp
Eesnimi Heiki
Telefon +372 5058277
E-post heikiraudsepp@hotmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 59201:005:0023
Pindala (m²) 36429,4
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 833
Akti vastu võtmise kuupäev 27.12.2005
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Osaühing Vettel, 10377013, +372 4521470, vettel@vettel.ee, www.vettel.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 2,0 1,8 Statsionaarne kai 10,0
Kai nr 2 0,5 0,3 Statsionaarne kai 54,0
Kai nr 3 1,8 1,6 Statsionaarne kai 93,0
Kai nr 4 paatide kai 2,0 1,8 Statsionaarne kai 136,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee