KÕRGESSAARE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KRG
Sadama aadress Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik, 92201
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 15. aprill - 15. november
Registreerimise aeg 16.11.2009
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°59'34.80''N ; 22°27'51.60''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,5
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,2
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi mittetulundusühing Kõrgessaare Sadam
Eesnimi -
Registri kood 80235220
Telefon +372 5049165
E-post priit.post@esmareehitus.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Post
Eesnimi Priit
Telefon +372 504 9165
E-post priit.post@esmarehitus.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 39201:004:5890
Pindala (m²) 25385,6
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 502
Akti vastu võtmise kuupäev 21.09.2009
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Osaühing Best Holding, 10557844, +372 504 9165, best.holding@mail.ee, mittetulundusühing Kõrgessaare Sadam, 80235220, +372 5049165, priit.post@esmareehitus.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Slipp
Parkla
Elekter
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Muu seade Laod -
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 1,3 1,1 Statsionaarne kai 90,0
Kai nr 2 2,0 1,8 Statsionaarne kai 32,0
Kai nr 3 2,5 2,3 Statsionaarne kai 15,5
Kai nr 4 2,2 2,0 Statsionaarne kai 15,5
Kai nr 5 2,1 1,9 Statsionaarne kai 17,0
Kai nr 6 1,6 1,4 Statsionaarne kai 7,8
Kai nr 7 0,5 0,3 Statsionaarne kai 55,0
Kai nr 8 0,8 0,6 Statsionaarne kai 35,0
Kai nr 9 0,9 0,7 Statsionaarne kai 33,0
Kai number 10 0,8 0,6 Statsionaarne kai 9,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
661 Kõrgessaare sihi alumine päevamärk
662 Kõrgessaare sihi ülemine päevamärk

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee