KURKSE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KKE
Sadama aadress Sadama, Kurkse küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond, 76017
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 30. november
Registreerimise aeg 11.12.2008
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°17'18.54''N ; 24°01'19.92''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 10,0
Veesõiduki suurim laius (m) 2,5
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,2
Sissesõidutee väikseim laius (m) 25,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Kurkse Sadam OÜ
Eesnimi -
Registri kood 10701985
Telefon +372 5036435
E-post kurksesadam@hot.ee
Koduleht www.kurksesadam.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Gavriljuk
Eesnimi Aleksandr
Telefon + 372 5036435
E-post disanta66@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 56201:003:0563
Pindala (m²) 35620,7
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 704
Akti vastu võtmise kuupäev 14.12.2006
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aleksandr Gavriljuk, 35704060368, 5036435
Veesõiduki sildumise võimaldamine Kurkse Sadam OÜ, 10701985, +372 5036435, kurksesadam@hot.ee, www.kurksesadam.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC
Jalgratta laenutus
Parkla
Joogivesi
Veesõidukite laenutus
Prügi vastuvõtt
Elekter
Slipp
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 0,6 0,4 Statsionaarne kai 82,3
Kai nr 2 0,9 0,7 Statsionaarne kai 33,0
Kai nr 3 1,1 0,9 Statsionaarne kai 33,0
Kai nr 4 1,2 1,0 Statsionaarne kai 79,0
Kai nr 5 1,5 1,2 Statsionaarne kai 25,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee