KURESSAARE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KUR
Sadama aadress Tori 4, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, 93810
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 10. mai - 31. oktoober
Registreerimise aeg 28.01.2004
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°14'42.00''N ; 22°28'18.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 23,9
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,3
Sissesõidutee väikseim laius (m) 24,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
2,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
-
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Saaremaa Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 77000306
Telefon +372 4550530 +372 4525108
E-post vald@saaremaavald.ee
Koduleht www.saaremaavald.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Jõgi
Eesnimi Oskar
Telefon +372 453 3450
E-post sadam@kuressaare.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 34901:014:0011, 34091:014:0390
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 159
Akti vastu võtmise kuupäev 08.05.2001
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Saaremaa Vallavalitsus, 77000306, +372 4550530 +372 4525108, vald@saaremaavald.ee, www.saaremaavald.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC
Slipp
Pisiremont
Kohvik
Jalgratta laenutus
Pesupesemise võimalus
Elekter
Wi-Fi
Muu teenus
Joogivesi
Muu teenus
Internet
Kütus
Muu teenus
Dušš
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1, jahikai 2,3 - Statsionaarne kai 70,0
Kai nr 2, jahikai 2,6 - Statsionaarne kai 70,0
Kai nr 3, jahikai 2,1 - Statsionaarne kai 70,0
Kai nr 4, jahikai 2,1 - Statsionaarne kai 70,0
Kai nr 5, paadikai 1,1 - Statsionaarne kai 50,0
Kai nr 6, paadikai 1,6 - Statsionaarne kai 30,0
Kai nr 7, teeninduskai 2,2 - Statsionaarne kai 24,5
Kai nr 8 2,1 - Statsionaarne kai 70,0
Kai nr 9 2,1 - Statsionaarne kai 70,0
Kai number 10 1,4 - Statsionaarne kai 99,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
3255 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3264 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3251 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3254 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3271 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3269 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3260 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3257 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3261 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
976 Kuressaare sadama lõunamuuli tulepaak
3268 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3273 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
975 Kuressaare sadama põhjamuuli tulepaak
3256 Kuressaare laevatee parema külje tooder
978 Kuressaare sihi alumine tulepaak
3253 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3262 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3265 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3276 Kuressaare sadama lõunatooder
3272 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3270 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3274 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3259 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
979 Kuressaare sihi ülemine tulepaak
3266 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3267 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
958 Kuressaare laevatee teljepoi
3258 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3252 Kuressaare laevatee parema külje tooder
3263 Kuressaare laevatee vasaku külje tooder
3275 Kuressaare sadama lõunatooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee