KASSARI SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KKS
Sadama aadress Kassari küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond, 92111
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 30. november
Registreerimise aeg 13.12.2017
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°46'55.12''N ; 22°50'56.22''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,75
Sissesõidutee väikseim laius (m) 5,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
0,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi SADAMAÜHING KASSARI
Eesnimi -
Registri kood 80036265
Telefon +372 5063874
E-post sadamayhing.kassari@mail.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kallaste
Eesnimi Raivo
Telefon +372 5063874
E-post sadamayhing.kassari@mail.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 36801:001:0749
Pindala (m²) 6064,1
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine SADAMAÜHING KASSARI, 80036265, +372 5063874, sadamayhing.kassari@mail.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Parkla Võimalus veesõidukite hoiustamiseks aiaga piiratud territooriumil.
Slipp
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai 1 1,5 1,3 Statsionaarne kai 25,0
Kai 2 1,5 1,3 Statsionaarne kai 23,0
Kai 3 1,5 1,3 Statsionaarne kai 28,0
Kai 4 1,5 1,3 Statsionaarne kai 24,5
Kai 5 0,8 0,6 Statsionaarne kai 6,6
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee