KUIVASTU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KUI
Sadama aadress Kuivastu küla, Muhu vald, 94702, Saare maakond
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 23.02.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°34'25.18''N ; 23°23'47.55''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 120,0
Veesõiduki suurim laius (m) 20,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 4,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
-
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
-
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 4530140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Häng
Eesnimi Valdur
Telefon +372 53 428 555
E-post valdur@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 47801:008:0753
Pindala (m²) 74435,7
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 5
Akti vastu võtmise kuupäev 02.01.2014
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Üldotstarbeline, segalastilaev, Reisilaev, Kalalaev, Reisiparvlaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine aktsiaselts Saarte Liinid, 10216057, +372 4530140, info@saarteliinid.ee, www.saarteliinid.ee
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine TS Laevad OÜ, 12678055, +372 6318103; +372 6181310, info@tslaevad.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Prügi vastuvõtt Laevaheitmete vastuvõtt
Kütus Väikelaevasadamas
Toitlustamine Toitlustamine
Dušš Duši kasutamise võimalus
Parkla Parkla
Joogivesi Kaidel ja ujuvkaidel
Wi-Fi Wi-Fi
Elekter Kaidel ja ujuvkaidel
Pesupesemise võimalus Pesupesemise võimalus
Internet Internet
WC WC
Kohvik Sadamahoones
Jalgratta laenutus Jalgratta laenutus
Slipp Slipp
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Muu seade - -
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Tööpaat Anytec 622 SP
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Idakai 3,0 2,8 Statsionaarne kai 100,0
Kai nr 1, praamikai 5,2 5,0 Statsionaarne kai 123,0
Kai nr 2, praamikai 5,2 5,0 Statsionaarne kai 98,0
Kai nr 3, praamikai 5,2 5,0 Statsionaarne kai 88,0
Kai nr 4, kaubakai 4,1 3,9 Statsionaarne kai 30,0
Lõunakai 2,3 2,1 Statsionaarne kai 85,0
Ujuvkai nr 1 (läänepoolne) 2,5 2,3 Ujuvkai 36,0
Ujuvkai nr 2 (idapoolne) 2,7 2,5 Ujuvkai 36,0
Ujuvkai nr.3 2,5 2,3 Ujuvkai 36,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
3182 Kuivastu 4
3180 Kuivastu 2
3181 Kuivastu 1
793 Kuivastu väikesadama tulepaak
795 Kuivastu sadamakai tulepaak
791 Kuivastu sihi ülemine tulepaak
790 Kuivastu sihi alumine tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee