HARA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE HRA
Sadama aadress Hara sadam Hara küla / Harga Lääne-Nigula vald Läänemaa 91211
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 1. november
Registreerimise aeg 16.09.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°05'23.20''N ; 23°31'43.15''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,1
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
0,9
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Lääne-Nigula Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75038598
Telefon +372 472 4354
E-post vv@laanenigula.ee
Koduleht www.laanenigula.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Väli-Tainio
Eesnimi Esko Juhani
Telefon +372 53334996
E-post hiljaesko@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 52001:003:0083, 52001:003:0084
Pindala (m²) 8908,5
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 246
Akti vastu võtmise kuupäev 11.06.2009
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Harga MTÜ, 80323556, +372 5228302, kennethnyholm@gmail.com
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Slipp
Parkla 5 autole
Muu teenus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
kai nr 1 2,1 1,9 Statsionaarne kai 14,0
kai nr 2 2,0 1,8 Statsionaarne kai 48,0
Ujuvkai 2,1 1,9 Ujuvkai 24,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee