VARNJA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE VNJ
Sadama aadress Kesk tn 94, Varnja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond, 60305
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Peipsi järv
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 30. november
Registreerimise aeg 16.09.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°29'18.65''N ; 27°14'34.01''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,2
Sissesõidutee väikseim laius (m) 6,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi MTÜ Varnja Sadam
Eesnimi -
Registri kood 80311270
Telefon +372 5052231
E-post varnjasadam@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kähr
Eesnimi Aivo
Telefon 5052231
E-post varnjasadam@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 58701:005:0057, 58701:005:0056
Pindala (m²) 26380,8
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine MTÜ Varnja Sadam, 80311270, +372 5052231, varnjasadam@gmail.com
Veesõiduki lastimine ja lossimine MTÜ Varnja Sadam, 80311270, +372 5052231, varnjasadam@gmail.com
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Parkla
Elekter
Slipp
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai 1 1,2 1,2 Statsionaarne kai 30,0
Kai 2 1,2 1,2 Statsionaarne kai 35,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee