NÕVA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE NVA
Sadama aadress Sadama, Rannaküla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 91104
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 16.09.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°14'48.43''N ; 23°39'49.07''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Lääne-Nigula Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75038598
Telefon +372 472 4354
E-post vv@laanenigula.ee
Koduleht www.laanenigula.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 53101:001:1910
Pindala (m²) 15042,1
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 306
Akti vastu võtmise kuupäev 20.05.2003
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Lääne-Nigula Vallavalitsus, 75038598, +372 472 4354, vv@laanenigula.ee, www.laanenigula.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Sadamakai 1 3,5 3,3 Statsionaarne kai 7,5
Sadamakai 2 2,1 1,9 Statsionaarne kai 24,0
Sadamakai 3 1,4 1,2 Statsionaarne kai 32,0
Sadamakai 4 1,7 1,5 Statsionaarne kai 17,0
Sadamakai 5 1,3 1,1 Statsionaarne kai 16,0
Sadamakai 6 1,0 0,8 Statsionaarne kai 6,5
Sadamakai 7 0,6 0,4 Statsionaarne kai 23,0
Sadamakai 8 1,0 0,8 Statsionaarne kai 29,0
Sadamakai 9 0,8 0,6 Statsionaarne kai 24,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee