KOGUVA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KGV
Sadama aadress Saare maakond, Muhu vald, Koguva küla, Koguva sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Väinameri
Navigatsiooniperiood 15. aprill - 15. detsember
Registreerimise aeg 09.01.2012
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°35'45.62''N ; 23°04'26.37''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 20,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,2
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi mittetulundusühing Ankur
Eesnimi -
Registri kood 80235651
Telefon +372 4548887
E-post ragnar@postman.ee
Koduleht www.koguva.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Põllu
Eesnimi Ragnar
Telefon +3725133446
E-post info@koguva.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 47801:001:0725
Pindala (m²) 7896,5
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 546
Akti vastu võtmise kuupäev 22.12.2011
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine mittetulundusühing Ankur, 80235651, +372 4548887, ragnar@postman.ee, www.koguva.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Kohvik
Elekter
Slipp
Parkla
WC Kaldatualett
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Statsionaarne tõsteseade sadamakraana kuni 3,2 tonni
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 2,0 1,8 Statsionaarne kai 47,0
Kai nr 2 2,0 1,8 Statsionaarne kai 52,5
Kai nr 3 2,0 1,8 Statsionaarne kai 36,5
Ujuvkai 2,0 1,8 Ujuvkai 14,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee