HARA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE HRS
Sadama aadress Hara küla, Kuusalu vald, Harjumaa, 74810
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. mai - 30. september
Registreerimise aeg 20.10.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°35'17.31''N ; 25°36'45.36''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 83,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
5,6
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
5,4
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Mittetulundusühing Hara Sadam
Eesnimi -
Registri kood 80386870
Telefon +372 56900433 +372 5021000
E-post tarvi.velstrom@mail.ee ; sadam@harasadam.ee
Koduleht www.harasadam.ee https://www.facebook.com/Hara-Sadam-167468077115937/
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Velström
Eesnimi Tarvi
Telefon +372 +372 5021000
E-post tarvi.velstrom@mail.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 42301:001:0292, 42301:001:0294, 42301:001:0296, 42301:001:0297, 42301:001:0293, 42301:001:0295
Pindala (m²) 27202,6
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Mittetulundusühing Hara Sadam, 80386870, +372 56900433 +372 5021000, tarvi.velstrom@mail.ee ; sadam@harasadam.ee, www.harasadam.ee https://www.facebook.com/Hara-Sadam-167468077115937/
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC
Slipp
Parkla
Kütus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Põhikai 2,0 1,8 Statsionaarne kai 93,0
Ujuvkai 2,0 1,8 Ujuvkai 24,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee