MÕNTU VÄIKELAEVADE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE MNV
Sadama aadress Mõntu küla, Saaremaa vald, Saaremaa
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Liivi laht
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 27.04.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 57°56'58.20''N ; 22°07'27.24''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,8
Sissesõidutee väikseim laius (m) 40,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
3,2
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
3,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Sõrvemaa Arengu Ühing
Eesnimi -
Registri kood 80203763
Telefon +3725145578
E-post info@montusadam.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Undrest
Eesnimi Mihkel
Telefon +372 5145578
E-post vrhl@hot.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 80701:003:0747, 80701:001:0847
Pindala (m²) 13018,8
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine OÜ Mõntu Sadam, 10249456, +372 4544085; +372 4544082, vrhl@hot.ee ; info@montusadam.ee, www.montusadam.ee
Veesõiduki lastimine ja lossimine OÜ Mõntu Sadam, 10249456, +372 4544085; +372 4544082, vrhl@hot.ee ; info@montusadam.ee, www.montusadam.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Slipp
Kütus Kütus ainult ettetellimisel
Telefon
Prügi vastuvõtt
WC Sadamahoones
Elekter Kai peal
Joogivesi Kai peal
Dušš Sadamahoones
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr. 1 2,6 2,4 Statsionaarne kai 39,0
Kai nr. 2 3,1 2,9 Ujuvkai 37,5
Kai nr. 3 3,3 3,1 Statsionaarne kai 43,5
Kai nr. 4 3,2 3,0 Statsionaarne kai 40,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
938 Mõntu väikelaevade sadama kaituli

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee