MUUGA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE MUG
Sadama aadress Harju maakond, Maardu tee 57, 74115 MAARDU
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 05.06.2002
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°30'00.00''N ; 24°58'00.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 300,0
Veesõiduki suurim laius (m) 48,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 16,9
Sissesõidutee väikseim laius (m) 200,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
17,8
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
17,6
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi aktsiaselts TALLINNA SADAM
Eesnimi -
Registri kood 10137319
Telefon +372 6318002; +372 6318555
E-post ts@ts.ee
Koduleht www.ts.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Klaus
Eesnimi Ain
Telefon +37256489700
E-post a.klaus@ts.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 89012:001:0070, 24504:004:1076, 89012:001:0310, 24504:004:1011, 44603:001:0083, 89012:001:0029, 89012:001:0096, 24504:004:1024, 89012:001:0020, 89012:001:0013, 44603:001:0048, 24504:004:0563, 24504:004:1162, 44603:001:0013, 24504:004:0782, 89001:010:1754, 44603:001:0066, 24501:001:0327, 89001:010:3579, 24504:004:1157, 44603:001:0005, 24501:001:0326, 24504:004:1156, 24504:004:1025, 89001:010:1581, 44603:001:0049, 89012:001:0043, 24504:004:1186, 89001:010:1582, 24504:004:1086, 44603:001:0067, 44603:001:0026, 89012:001:0008, 89012:001:0046, 24501:001:0328, 89012:001:0048, 24504:004:1013, 89012:001:0053, 89012:001:0052, 44603:001:0006, 89012:001:0031, 24501:001:0331, 89012:001:0069, 24501:001:0325, 24504:004:1091, 24501:001:0324, 44603:001:0043, 89012:001:0019, 89012:001:0027, 89012:001:0230, 44603:001:0072, 89012:001:0056, 44603:001:0034, 24504:004:1093, 89012:001:0022, 89012:001:0006, 44601:001:0194, 89012:001:0076, 89012:001:0007, 89012:001:0050, 89012:001:0081, 44603:001:0081, 24504:004:1185, , 44603:001:0065, 89012:001:0060, 89012:001:0100, 44603:001:0050, 24501:001:0322, 24501:001:0323, 89012:001:0083, 89012:001:0015, 44603:001:0059, 89012:001:0038, 44601:001:0195, 24504:004:1026, 89012:001:0330, 89012:001:0097, 89012:001:0037, 24504:004:1087, 44603:001:0047, 44603:001:0039, 89012:001:0220, 89001:010:1395, 24504:004:1009, 89012:001:0023, 44603:001:0037, 44603:001:0075, 44603:001:0068, 24504:004:1092, 89012:001:0078, 24501:001:0320, 89012:001:0061, 89012:001:0032, 44603:001:0073, 24501:001:0329, 24504:004:1021, 89012:001:0026, 24504:004:1085, 44603:001:0017, 89012:001:0009, 89012:001:0016, 24504:004:0073, 89012:001:0045, 89012:001:0018, 44603:001:0079, 89012:001:0120, 89012:001:0091, 24504:004:0564, 44603:001:0014, 89012:001:0051, 24504:004:1084, 44603:001:0027, 89012:001:0094, 44603:001:0025, 24504:004:1159, 24504:004:1022, 24504:004:1016, 24504:004:1005, 89012:001:0017, 89012:001:0073, 89012:001:0086, 89001:010:1396, 89012:001:0092, 44603:001:0012, 89001:010:8550, 89012:001:0068, 24504:004:1158, 89012:001:0059, 44602:001:0088, 89001:010:0246, 44603:001:0023, 89012:001:0067, 89012:001:0085, 44603:001:0011, 44603:001:0074, 89012:001:0028, 89012:001:0058, 44603:001:0015, 24504:004:0566, 44603:001:0054, 89012:001:0089, 89012:001:0014, 44603:001:0077, 44601:001:0193, 24501:001:0319, 24504:004:1088, 89012:001:0095, 44601:001:0192, 89012:001:0064, 24504:004:0688, 89012:001:0035, 89012:001:0084, 24504:004:0573, 44603:001:0029, 89012:001:0001, 44603:001:0082, 24504:004:0996, 89012:001:0044, 24504:004:0689, 24504:004:1018, 44603:001:0009, 44603:001:0032, 44603:001:0031, 44603:001:0076, 89001:010:1397, 44603:001:0069, 24504:004:1089, 24504:004:0559, 24504:004:0997, 44601:001:0196, 89012:001:0082, 24504:004:1012, 24504:004:1077, 89012:001:0025, 24504:004:1004, 24504:004:1080, 89012:001:0041, 44603:001:0046, 89012:001:0066, 44603:001:0052, 24504:004:0128, 89012:001:0075, 44603:001:0035, 24504:004:1027, 89001:010:0400, 44603:001:0045, 89012:001:0071, 89012:001:0021, 24504:004:0562, 89012:001:0072, 24501:001:0321, 89012:001:0063, 24504:004:1023, 24501:001:0330, 89012:001:0065, 24504:004:1006, 89012:001:0080, 44602:001:0084, 44603:001:0080, 89012:001:0042, 44603:001:0033, 89012:001:0039, 89012:001:0087, 89012:001:0088, 89012:001:0033, 89012:001:0036, 44603:001:0028, 24501:001:0318, 89012:001:0240, 24504:004:0693, 89012:001:0034, 24504:004:1083, 44603:001:0038, 44603:001:0055, 44603:001:0019, 89012:001:0150, 89012:001:0079, 24504:004:0846, 89012:001:0093, 44603:001:0016, 24504:004:0692, 44603:001:0044, 24504:004:1161, 44603:001:0018, 89012:001:0074, 24504:004:1015
Pindala (m²) 5663609,2
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 442
Akti vastu võtmise kuupäev 19.12.2000
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Vedellastilaev, Reisiparvlaev, Üldotstarbeline, segalastilaev, Konteinerlaev, Puistlastilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel aktsiaselts TALLINNA SADAM, 10137319, +372 6318002; +372 6318555, ts@ts.ee, www.ts.ee
Veesõiduki sildumise võimaldamine aktsiaselts TALLINNA SADAM, 10137319, +372 6318002; +372 6318555, ts@ts.ee, www.ts.ee
Veesõiduki lastimine ja lossimine aktsiaselts TALLINNA SADAM, 10137319, +372 6318002; +372 6318555, ts@ts.ee, www.ts.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Joogivesi Tellimusel, kuni 20 kuupmeetrit tunnis
Pisiremont Tellimusel võimalik sadamakai kasutamine pisiremondiks
WC Peamajas avalikud WC-d
Elekter Tellimusel, kuni 200 kW
Kohvik Ajutiselt suletud
Wi-Fi Peamajas saadaval tasuta Wi-Fi
Muu teenus Olmepraht, pilsiveed, heitveed, muu - teenuse osutaja Green Marine
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Surveseade Kai nr. 1A laadimisvars C, 12'', Kanon MLA260TN Liwathon EOS
Statsionaarne transpordiseade Kai nr. 9/10 pneumaatiline laadur vilja lossimiseks kuni 250 t/h, Bühler-Miag MGT
Muu seade Kopp-laadija Jungb Maskin, kandevõime 5 t Stivis
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 7/8 portaalkraana Albatros, SWL 10/20 t DBT
Surveseade Kai nr. 10A laadimisvars B, 16'', Kanon MLA260 Liwathon EOS
Surveseade Kai nr. 7 lämmastikumahuti, 11'000 L, 15 bar, AGA Cryo AB 110-VCSP-15-F1 Liwathon EOS
Surveseade Kai nr. 1A laadimisvars E, 10'', Kanon MLA260TN Liwathon EOS
Muu seade Industriaalekskavaator Liebherr, kandevõime 16 t Stivis
Surveseade Kai nr. 9A laadimisvars 1, 16'', Kanon MLA260 Vesta Terminal
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 11/12/13 portaalkraana Ganz, SWL 5/6 t HHLA TK Estonia AS
Surveseade Kai nr. 9A laadimisvars 1, 16'', EMCO B0030 Liwathon EOS
Surveseade Kai nr. 1A laadimisvars B, 16'', Kanon MLA260 Liwathon EOS
Statsionaarne transpordiseade Kai nr. 8 laadur väetise laadimiseks 750 t/h kuni 1400 t/h (sõltuvalt lasti erikaalust), HK DBT
Surveseade Kai nr. 9A laadimisvars 6, 16'', Kanon MLA260 Liwathon EOS
Surveseade Kai nr. 9A laadimisvars 4, 16'', Kanon MLA260 Liwathon EOS
Statsionaarne transpordiseade Kai nr. 9/10 pneumaatiline laadur vilja lossimiseks kuni 250 t/h, Bühler-Miag MGT
Surveseade Kai nr. 1A laadimisvars D, 12'', Kanon MLA260TN Liwathon EOS
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 4 portaalkraana Albatros, SWL 20 t Stivis
Muu seade Kai nr. 1 laeva laadimisvoolikud, 8'', Hydroscand/Gutteling B.V. Multi-Oil Blue - 16 tk. Liwathon EOS
Surveseade Kai nr. 9A lämmastikumahuti, 11'000 L, 15 bar, AGA Cryo AB 110-VCSP Liwathon EOS
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 2 hüdrauliline tõstuk, SWL 10,8 t, tõstekõrgus 12,5 m Vesta Terminal, Oiltanking, Neste
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 2A sammas-konsoolkraana, SWL 1000 kg, Hoffmann Fördertechnic B4 Liwathon EOS
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 5/6/6A portaalkraana Albatros, SWL 20 t Stivis
Surveseade Kai nr. 7 laadimisvars A, 16'', Kanon MLA260 Liwathon EOS
Surveseade Kai nr. 3A laadimisvars 2, 16'', EMCO Wheaton DN Vesta Terminal
Surveseade Kai nr. 3A laadimisvars 1, 16'', EMCO Wheaton DN Vesta Terminal
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 5/6/6A portaalkraana Kondor, SWL 40 t Stivis
Surveseade Kai nr. 10A laadimisvars 1, 16'', Kanon MLA260 Vesta Terminal
Surveseade Kai nr. 1A laadimisvars F, 10'', Kanon MLA260TN Liwathon EOS
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 11/12/13 portaalkraana Albatros, SWL 10/20 t HHLA TK Estonia AS
Surveseade Kai nr. 9A laadimisvars 3, 16'', Kanon MLA260 Liwathon EOS
Statsionaarne transpordiseade Kai nr. 9/10 mehaaniline laadur vilja lossimiseks kuni 1000 t/h, Bühler-Miag MGT
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 5/6/6A portaalkraana Sokol, SWL 32 t Stivis
Surveseade Kai nr. 3A laadimisvars 3, 12'', EMCO Wheaton DN Vesta Terminal
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 4 portaalkraana Sokol, SWL 32 t Stivis
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 11/12/13 portaalkraana Ganz, SWL 5/6 t HHLA TK Estonia AS
Surveseade Kai nr. 1A laadimisvars A, 16'', Kanon MLA260 Liwathon EOS
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 15/16 STS nr. 1 gantry kraana konteinerite jaoks, Kone, SWL 40 t HHLA TK Estonia AS
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 11/12/13 portaalkraana Ganz, SWL 5/6 t HHLA TK Estonia AS
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 4 portaalkraana Albatros, SWL 20 t Stivis
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 1 hüdroajamiga konsoolkraana, SWL 1000 kg, Hydrolift AS/Nor-Marine AS KMCV 1085-1-17(12) EX Liwathon EOS
Statsionaarne transpordiseade Kai nr. 31/32 laadur söe laadimiseks kuni 2000 t/h, SL1 müügiks
Surveseade Kai nr. 10A laadimisvars 2, 16'', Kanon MLA260 Vesta Terminal
Muu seade Hüdrokraana Atlas 520 MH, SWL 3,6 - 9,0 t HHLA TK Estonia AS
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 1 hüdraulilised vintsid, SWL 900 kg, Dinamic Oil P9 - 12 tk. Liwathon EOS
Surveseade Kai nr. 9A laadimisvars 5, 16'', Kanon MLA260 Liwathon EOS
Surveseade Kai nr. 10A laadimisvars 3, 16'', Kanon MLA260 Vesta Terminal
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 5/6/6A portaalkraana Albatros, SWL 20 t Stivis
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 11/12/13 portaalkraana Ganz, SWL 5/6 t HHLA TK Estonia AS
Surveseade Kai nr. 7 laadimisvars B, 16'', Kanon MLA260 Liwathon EOS
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 15/16 STS nr. 2 gantry kraana konteinerite jaoks, Kone, SWL 40 t HHLA TK Estonia AS
Surveseade Kai nr. 9A laadimisvars 2, 16'', EMCO B0030 Liwathon EOS
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 15/16 STS nr. 3 gantry kraana konteinerite jaoks, Kone, SWL 40 t HHLA TK Estonia AS
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 5/6/6A portaalkraana Albatros, SWL 20 t Stivis
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 11/12/13 portaalkraana Kondor, SWL 16/32/40 t HHLA TK Estonia AS
Muu seade Kai nr. 7 kraanaplatvorm Liwathon EOS
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 3 hüdrauliline tõstuk, HIAB XS 144D-5 Duo, SWL 5 t, tõstekõrgus 14,9 m Vesta Terminal, Oiltanking, Neste, Nynas
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 5/6/6A portaalkraana Albatros, SWL 20 t Stivis
Surveseade Kai nr. 9A laadimisvars 2, 16'', Kanon MLA260 Vesta Terminal
Surveseade Kai nr. 10A laadimisvars A, 16'', Kanon MLA260 Liwathon EOS
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 7/8 portaalkraana Sokol, SWL 16/20/32 t DBT
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 11/12/13 portaalkraana Kondor, SWL 16/32/40 t HHLA TK Estonia AS
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 11/12/13 portaalkraana Albatros, SWL 10/20 t HHLA TK Estonia AS
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 5/6/6A portaalkraana Albatros, SWL 20 t Stivis
Statsionaarne transpordiseade Kai nr. 9/10 mehaaniline laadur vilja lossimiseks kuni 1000 t/h, Bühler-Miag MGT
Statsionaarne transpordiseade Kai nr. 10 laadur vilja laadimiseks kuni 1200 t/h, Bühler-Miag MGT
Statsionaarne tõsteseade Kai nr. 5/6/6A portaalkraana Sokol, SWL 32 t Stivis
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
reostustõrjelaev RONK
reostustõrjelaev VARES
reostustõrjelaev KAAREN
üldotstarbeline töö- või teeninduslaev AMA-120
üldotstarbeline töö- või teeninduslaev LAMOR
üldotstarbeline töö- või teeninduslaev VIIGER
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Abikai 5,5 5,3 Statsionaarne kai 116,0
Nr 10A, vedellastikai 18,0 17,8 Statsionaarne kai 340,0
Nr 10, viljakai 17,4 17,2 Statsionaarne kai 335,0
Nr 11, segalasti- ja puistlasti kai 12,9 12,7 Statsionaarne kai 259,0
Nr 12, segalasti- ja puistlasti kai 12,4 12,2 Statsionaarne kai 175,0
Nr 13, segalasti-, ro-ro- ja konteinerikai 12,4 12,2 Statsionaarne kai 200,0
Nr 14, segalasti-, ro-ro- ja konteinerikai 12,4 12,2 Statsionaarne kai 219,0
Nr 15, ro-ro- ja konteinerikai 12,4 12,2 Statsionaarne kai 200,0
Nr 16, konteinerikai 14,5 14,3 Statsionaarne kai 300,0
Nr 17, konteinerikai 14,5 14,3 Statsionaarne kai 377,5
Nr 1A, vedellastikai 14,4 14,2 Statsionaarne kai 215,0
Nr 1, vedellastikai 11,4 11,2 Statsionaarne kai 205,0
Nr 2A, vedellastikai 6,6 6,4 Statsionaarne kai 80,0
Nr 2, vedellastikai 11,2 11,0 Statsionaarne kai 205,0
Nr 31, puistlastikai 11,0 10,8 Statsionaarne kai 210,0
Nr 32, puistlastikai 17,1 16,9 Statsionaarne kai 365,0
Nr 33, segalasti- ja puistlastikai 11,0 10,8 Statsionaarne kai 198,0
Nr 3A, vedellastikai 13,0 12,8 Statsionaarne kai 218,0
Nr 3O, abikai 5,5 5,3 Statsionaarne kai 65,0
Nr 3, vedellastikai 8,2 8,0 Statsionaarne kai 111,0
Nr 3W, abikai 5,5 5,3 Statsionaarne kai 65,0
Nr 4, segalasti- ja puistlastikai 7,5 7,3 Statsionaarne kai 278,0
Nr 5, segalasti-, ro-ro- ja puistlastikai 7,1 6,9 Statsionaarne kai 103,0
Nr 6A, segalasti- ja puistlastikai 10,9 10,7 Statsionaarne kai 183,0
Nr 6, segalasti- ja puistlastikai 9,5 9,3 Statsionaarne kai 157,0
Nr 7, segalasti- ja vedellastikai 14,4 14,2 Statsionaarne kai 310,0
Nr 8, segalasti- ja puistlastikai 14,4 14,2 Statsionaarne kai 280,0
Nr 9A, vedellastikai 18,0 17,8 Statsionaarne kai 340,0
Nr 9, viljakai 17,4 17,2 Statsionaarne kai 331,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
169 Muuga söeterminali kanali tulepaak
182 Muuga sihi ülemine tulepaak
145 Kallavere sihi alumine tulepaak
179 Muuga Söeterminali vasaku külje poi
177 Muuga Söeterminali vasaku külje poi
181 Muuga sihi alumine tulepaak
197 Muuga sadama läänekai tulepaak
173 Muuga Söeterminali vasaku külje poi
168 Muuga Söeterminali põhjapoi
167 Muuga Söeterminali lõunapoi
198 Muuga sadama 16 kai tulepaak
180 Muuga Söeterminali parema külje poi
187 Muuga sadama läänepoi
196 Muuga sadama viljakai tulepaak
146 Kallavere sihi ülemine tulepaak
195 Muuga sadama 17 kai tulepaak
174 Muuga Söeterminali parema külje poi
189 Muuga sadama põhjapoi
178 Muuga Söeterminali parema külje poi
166 Muuga Söeterminali muuli tulepaak
172 Muuga sadama idapoi

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee