KELVINGI SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KEL
Sadama aadress Harju maakond, Viimsi vald, Kelvingi küla, Kelvingi sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. mai - 1. november
Registreerimise aeg 31.08.2011
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°33'20.87''N ; 24°50'21.12''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 10,0
Veesõiduki suurim laius (m) 3,5
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,3
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
1,8
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
1,6
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi KELVINGI PAADISADAM
Eesnimi -
Registri kood 80013749
Telefon +372 6313465; +372 6312801
E-post avo.frei@gmail.com
Koduleht www.kelvingisadam.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Freibach
Eesnimi Avo
Telefon +372 5032826
E-post avo.frei@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 89001:021:0013
Pindala (m²) 3867,9
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 52
Akti vastu võtmise kuupäev 18.02.2010
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine KELVINGI PAADISADAM, 80013749, +372 6313465; +372 6312801, avo.frei@gmail.com, www.kelvingisadam.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Elekter
Wi-Fi
Parkla
Joogivesi
Slipp
WC
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1, seisukai 1,8 1,6 Statsionaarne kai 35,0
Kai nr 2, seisukai 1,2 1,0 Statsionaarne kai 52,0
Kai nr 3, ujuvkai 1,2 1,0 Ujuvkai 77,0
Kai nr.4 0,6 0,4 Statsionaarne kai 12,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
131 Kelvingi sadama põhjamuuli tulepaak
132 Kelvingi sadama lõunamuuli tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee