KELNASE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KLN
Sadama aadress Harju maakond, Kelnase sadam, Kelnase küla, Prangli saar, Viimsi vald, 74006
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Soome laht
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 12.09.2011
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°38'13.82''N ; 25°00'43.20''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 25,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 20,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
3,5
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
3,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Viimsi Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75021250
Telefon +372 602 8800
E-post info@viimsivv.ee
Koduleht www.viimsivald.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Palmet
Eesnimi Viktor
Telefon +372 5128188
E-post kapten@miidurannasadam.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 89001:001:0834
Pindala (m²) 7408,7
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 275
Akti vastu võtmise kuupäev 30.06.2011
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev, Reisiparvlaev, Reisilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts Kihnu Veeteed, 10867071, +372 4451370, veeteed@veeteed.com
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Osaühing Viimsi Haldus, 10618178, +372 6028873; +372 6028836, haldus@viimsihaldus.ee
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine Aktsiaselts Kihnu Veeteed, 10867071, +372 4451370, veeteed@veeteed.com
Veesõiduki sildumise võimaldamine Viimsi Vallavalitsus, 75021250, +372 602 8800, info@viimsivv.ee, www.viimsivald.ee
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Wi-Fi
Prügi vastuvõtt
Parkla
Joogivesi
Jalgratta laenutus
Kohvik Suvine kohvik
Elekter
WC Kaldatualett
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Nimetus Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000 EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Liik Pikkus(m)
Kai nr 1 3,3 3,1 Statsionaarne kai 49,0
Kai nr 2 3,3 3,1 Statsionaarne kai 41,0
Kai nr 3, puidust kalakai 2,2 2,0 Statsionaarne kai 35,0
Kai nr 4, puidust kalakai 2,6 2,4 Statsionaarne kai 40,0
Kai nr 5 2,7 2,5 Statsionaarne kai 33,0
Kai nr 6a, ujuvkai 2,5 2,3 Ujuvkai 35,0
Kai nr 6b, ujuvkai 1,0 0,8 Ujuvkai 35,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
126.2 Kelnase sadama idamuuli tulepaak
126 Kelnase sihi alumine tulepaak
1121 Kelnase sadama parema külje tooder
1120 Kelnase sadama vasaku külje tooder
1123 Kelnase sadama parema külje tooder
1126 Kelnase sadama vasaku külje tooder
1122 Kelnase sadama vasaku külje tooder
1124 Kelnase sadama vasaku külje tooder
126.3 Kelnase sadama põhjamuuli tulepaak
126.1 Kelnase sihi ülemine tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee